Świąteczne życzenia ze Stefankowic

Z wigilijną gwiazdą
co mroki rozjaśnia
niech spłyną życzenia
na wioski i miasta.

Reklamy

i>Z tamtej szopki małej,
gdzie Chrystus się rodzi
niechaj płynie radość
dziś do wszystkich rodzin.

Z Bożym Narodzeniem
oraz w Nowym Roku
niech Was nie omija
miłość, szczęście pokój.

Życzenia szczęśliwych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku, tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości nadania imienia 15 pp „Wilków” Szkole Podstawowej w Stefankowicach połączonej z obchodami 90-tej rocznicy bitwy pod Stefankowicami składają

Szkoła Podstawowa im. 15 pp „Wilków” w Stefankowicach
Stowarzyszenie „Sosenka”

1. Starosta Hrubieszowski i Rada Powiatu.
2. Rada Gminy Hrubieszów.
3. Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie.
4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”.
5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice”.
6. Zakład Energetyczny – Rejon Hrubieszów.
7. Kozar Tadeusz – Dziekanów.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach.
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Stefankowicach.
10. Emeryci nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Stefankowicach.
11. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni – SP w Stefankowicach.
12. Gospodarstwo Rolne Wójcik Longin i Zdzisława.
13. Leszek Mizerski.
14. Włodzimierz Mizerski.
15. Koło Łowieckie nr. 13 „Dzik”.
16. Petro – Bud sp. z o.o. – Chełm.
17. B. M. Bańka.
18. DACHY – KALBARCZYK Firma Usługowo – Handlowa.
19. Andrzej Mróz „Vimax”.
20. Jerzy Skorupski.
21. AGROMASZ.
22. P. P. H. i U „AGROL” Robert Szymański.
23. Krzysztof Drączkowski przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wist’.
24. Zakład Handlowy „ROLZBYT” – Stanisław Gietka.
25. PIEKARNIA Andrzej Koniec, Marek Koniec.
26. „MEGA – TRANS” Piotr Pokrywka.
27. MECHANIKA POJAZDOWA Teptiuków – Sławomir Jaskorski.
28. SKUT – POL Kutera Anna.
29. Sławomir Biber.
30. Marek Berlicki.
31. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce z/s w Maziarni.
32. DOMET Hurtownia Artykułów Przemysłowych w Hrubieszowie.
33. BAZYL Spółka Jawna Temporowicz Bartłomiej, Feliksiak Tomasz.
34. Sylwester Wosiek – Hurtownia Artykułów Przemysłowych, BHP i PPOŻ.
35. Andrzej Romański „Kameleon”.
36. Marcin Wojczuk – Masarnia Dziekanów.
37. Józef Zając.
38. Społeczność Kolonii i Wsi Stefankowice.
39. MPGKiM – Hrubieszów.
40. Stanisław Kurantowicz – Masarnia Hrubieszów.
41. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu.
42. Fundusz sołecki – Stefankowice Kolonia.
43. Gospodarstw szkółkarskie Matcze.