Świetlica środowiskowa w Strzyżowie

HrubieszówHorodło

Reklamy

Świetlica Środowiskowa działa w Szkole Podstawowej w Strzyżowie od 20 marca 2009 roku. Zajęcia świetlicowe są prowadzone dwa razy w tygodniu po trzy godziny. W świetlicy pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

***

A wszystko się zaczęło od…

W odpowiedzi na zaproszenie Wójta Gminy Horodło p. Krzysztofa Bożka do składania ofert na usługi integracji społecznej na terenie Gminy Horodło w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej z Kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, Szkoła Podstawowa w Strzyżowie złożyła ofertę na usługi na rzecz rodzin „Utworzenie i prowadzenie ogólnodostępnej świetlicy środowiskowej”.

Komisja konkursowa powołana do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Gminę Horodło uznała ofertę złożoną przez usługodawcę – Szkołę Podstawową w Strzyżowie za najkorzystniejszą w świetle ustalonych kryteriów i rekomendowała do świadczenia usługi. Świetlica Środowiskowa działa w Szkole Podstawowej w Strzyżowie od 20 marca i będzie funkcjonowała do 20 grudnia 2009 r. tj. 9 miesięcy łącznie z wakacjami. Zajęcia świetlicowe są prowadzone dwa razy w tygodniu po trzy godziny. W świetlicy pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna – mgr Barbara Wojtiuk, mgr Anna Nowak, mgr Mirosława Lachowska, mgr Maria Mielniczuk, mgr Anna Diadiuk i mgr Teresa Maksymczuk, która jako dyrektor szkoły pełni funkcję koordynatora.

W ramach działalności świetlicy środowiskowej odbywają się różne ciekawe zajęcia.

Uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji. Zawsze jest przyjemnie i wesoło, pracujemy w miłej atmosferze.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi dzieci wykonywały kartki świąteczne. Za najciekawsze prace uczestnicy otrzymali nagrody.

W związku z obchodami Dnia Ziemi odbył się uroczysty apel, na którym uczniowie przedstawili pouczającą historyjkę ekologiczną i „super” pokaz mody ekologicznej. Rozdano również dyplomy za udział w turnieju ekologicznym.

Wiosna, to okres, w którym szczególnie brakuje nam witamin. Nasi uczestnicy świetlicy robili pyszne kanapki z nowalijkami. Wszystkie były smaczne i kolorowe.

Miejsce zamieszkania każdego z Nas jest szczególnym miejscem na Ziemi – dla Nas to miejscowości leżące w Gminie Horodło. W sali komputerowej odbyła sie projekcja filmu „Powiat Hrubieszowski – najciekawsze miejsca”.

Pamiętajmy, iż całość usługi realizowana jest dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wspierania Obszarów Wiejskich.

tekst i foto
UG Horodło

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009