Świetlica w Mienianach

Hrubieszów

Stowarzyszenie „Nieobojętni” w Hrubieszowie informuje, że z dniem 30 listopada 2008 r. zakończyło realizację, trwającej trzy i pół miesiąca, pierwszej edycji usługi: „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Hrubieszów”.

Reklamy

Dzięki środkom pochodzącym z funduszy Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich możliwe było utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na terenie wsi Mieniany.

W ramach działającej trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) świetlicy, dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dotkniętych problemami typu: alkoholizm, wielodzietność, bezrobocie, jak również sprawy socjalno – bytowe, społeczne oraz wychowawczo – opiekuńcze, mogła skorzystać ze spotkań z psychologiem i dodatkowych zajęć z pedagogami, poprzez uczestnictwo w pięciu kołach zainteresowań: fotograficzno – dziennikarskim, plastyczno – technicznym, przyrodniczo – geograficznym, rytmiczno – tanecznym oraz sportowo – rekreacyjnym (wykorzystując materiały i wyposażenie zakupione ze środków PPWOW).

Dodatkowo uczestnicy świetlicy, mogli wyjechać na dwie wycieczki do Zamościa: umożliwiające zwiedzanie ogrodu zoologicznego i zamojskiej starówki, a także skorzystać z zajęć ruchowych na krytej pływalni. Trzecia z wycieczek organizowanych dla uczestników świetlicy pozwoliła zwiedzić lubelskie podziemia oraz ogród botaniczny UMCS.

Warto dodać, że w zakresie omawianego przedsięwzięcia, dzieci i młodzież korzystająca z usług świetlicy socjoterapeutycznej miała zawsze zapewniony posiłek oraz pomoc w odrabianiu lekcji, przy wykorzystaniu pomocy naukowych zakupionych w ramach realizowanej usługi.

Zrealizowane przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, gromadząc łącznie 45 uczestników świetlicy – dzieci i młodzież ze wsi Mieniany, Kozodawy, Łotoszyny i Cichobórz, dlatego też Stowarzyszenie „Nieobojętni” w Hrubieszowie złożyło swoją ofertę w ramach drugiej edycji usługi: „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Hrubieszów”, pozyskując środki pozwalające na dalsze finansowanie omawianego zadania w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 30 listopada 2009 r.

Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy do naszej świetlicy socjoterapeutycznej w Mienianach, nadal działającej w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. od 14.00 do 17.00.

Stowarzyszenie „Nieobojętni” w Hrubieszowie

Hrubieszow 2008-12-03