Święto Niepodległości w Gminie Mircze

MirczeHrubieszów

Reklamy

11 listopada 2008 roku w Mirczu odbyła się uroczystość Święta Niepodległości w dziewięćdziesiątą rocznicę jej odzyskania. O godzinie 10:00 została odprawiona Msza św. przez ks. Prefekta Krzysztofa Górnika oraz proboszcza parafii w Mirczu ks. Mieczysława Filipa.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje i poczty sztandarowe tj:
– Delegacja Władz Samorządowych – Wójt Gminy Mircze i Radni Gminy Mircze wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Mircze Panią Martą Małyszek
– Prezes Zarządu Gminnego PSL i zarazem radny powiatu hrubieszowskiego Pan Wacław Misztal
– Delegacja Straży Granicznej w Kryłowie wraz z Komendantem kpt. Markiem Wroną
– Delegacje kombatantów AK, BCH i Dzieci Zamojszczyzny
– Delegacje OSP z Mircza, Wiszniowa i Starej Wsi, Zarząd Gminny OSP na czele z Wiceprzewodniczącym Panem Witoldem Pikułą i Komendantem Gminnym Panem Janem Badyłą
– Delegacje szkół z terenu Gminy Mircze z Kryłowa, Małkowa, Mircza i Wiszniowa
– Mieszkańcy Mircza i Gminy Mircze, młodzież szkolna

Po mszy św. poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy gminy uczestniczący we mszy św. udali się pod pomnik X – lecia Niepodległości 1918 – 1928, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty. Uroczystość zakończyła się przedstawieniem przygotowanym przez młodzież i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mirczu. Akademię przygotowała Pani Krystyna Bajerska oraz Pan Rafał Piwkowski.

W uroczystościach wzięło udział około 250 osób.

tekst i foto
UG Mircze

zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-11-14