Święto Szkoły w Horodle

Horodło

Reklamy

Obchody rozpoczęły się Mszą w kościele pw. Św. Jacka w Horodle, którą odprawił Ks. Henryk Krukowski. Podczas apelu ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum, a widzowie mogli obejrzeć część artystyczną w wykonaniu najmłodszych
dzieci.

Święta Szkoły Zespołu Szkół w Horodle. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, Delegat Palcówki Straży Granicznej w Horodle kpt. Mariusz Papierz, goście z zaprzyjaźnionej szkoły w ukraińskim Uściługu, pan Andrzej Madej, pasjonat historii i kultury wschodniego pogranicza, a także nauczyciele, uczniowie i rodzice z horodelskiej szkoły.

Obchody rozpoczęły się Mszą w kościele pw. Św. Jacka w Horodle, którą odprawił Ks. Henryk Krukowski. Podczas apelu ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum, a widzowie mogli obejrzeć część artystyczną w wykonaniu najmłodszych
dzieci.

O godzinie 12.00 wszyscy udali się na Kopiec Unii Horodelskiej, gdzie złożono kwiaty. Po południu w sali gimnastycznej pan Andrzej Madej wygłosił wykład na temat roli współczesnej szkoły w
umacnianiu stosunków polsko – ukraińskich, a uczniowie gimnazjum i liceum przygotowali część artystyczną na temat Króla Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi i Unii Horodelskiej.

***

Info i foto:
ZS w Horodle