Szkolenie dotyczące projektów europejskich

W dniu 22 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędzie się szkolenie poświęcone kwestii współfinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Reklamy

Podczas spotkania poruszane będą między innymi zagadnienia związane z możliwościami realizacji projektów w ramach RPO WL, wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi procedury aplikacyjnej oraz kwalifikowalnością wydatków.

Wykładowcami będą pracownicy merytoryczni Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WL.

Organizatorami szkolenia są Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Materiały dotyczące szkolenia znajdują się na stronie www.rpo.lubelskie.pl >> w zakładce: Szkolenia dla beneficjentów.