Szkolenie z garncarstwa

W dniach od 18 do 27 sierpnia 2008r. w godzinach od 17:00 do 21:00 odbyło się szkolenie z zakresu garncarstwa gockiego w miejscowości Masłomęcz (gmina Hrubieszów) prowadzone przez Panią Martę Wasilczyk.

Reklamy

W warsztatach z garncarstwa brali udział mieszkańcy Masłomęcza. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi Masłomęcz” przez Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008.

Tekst i foto
Gmina Hrubieszów

zdjęcia >>