Szkolenie z obróbki skór

W dniach 8 – 9 września 2008 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 odbyło się szkolenie z zakresu obróbki skór przeprowadzone przez Pana Sławomira Guz.

Reklamy

W szkolenie uczestniczyli mieszkańcy Masłomęcza gmina Hrubieszów. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi
Masłomęcz” przez Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008.

Tekst i foto
Gmina Hrubieszów

zdjęcia >>