Szkolenie z tkactwa gockiego

W dniach 4 – 5 września 2008 r. odbyło się szkolenie z zakresu tkactwa gockiego prowadzone przez Panią Ewelinę Kokowską z UMCS w Lublinie. W szkolenie uczestniczyli mieszkańcy Masłomęcza (gmina Hrubieszów).

Reklamy

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi Masłomęcz” przez Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, a finansowane było ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008.

Foto: Gmina Hrubieszów

zdjęcia >>