Szkolenie z wyrobu strojów gockich

W dniach od 10 do 12 września 2008 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 odbyło się szkolenie z zakresu wyrobu strojów gockich przeprowadzone przez Panią Annę Martę Hyrchała.

Reklamy

W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy Masłomęcza gmina Hrubieszów. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi Masłomęcz” przez Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008.

Tekst i foto:
Gmina Hrubieszów

zdjęcia >>