Szwajcarska pomoc dla celników

Funkcjonariusze wydziału zwalczania przestępczości bialskiej Izby Celnej rozpoczęli kursy językowe, które stanowią jeden z elementów polsko-szwajcarskiego projektu pt. „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego”. W ramach projektu celnicy będą też zdobywać umiejętności prowadzenia negocjacji i doskonalić jazdę samochodem np. w czasie pościgu.

Reklamy

Kursy językowe ukierunkowane będą głównie na przełamanie bariery psychologicznej w posługiwaniu się językiem obcym. W kolejnych miesiącach planowane są też szkolenia z jazdy samochodem techniką specjalną oraz z prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Cykl szkoleń ma się zamknąć pod koniec 2013 r. i obejmie m.in. kilkudziesięciu funkcjonariuszy pełniących służbę w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Zdobyte w ten sposób umiejętności pomogą zwiększyć skuteczność działania mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej, zwłaszcza w sytuacjach podwyższonej mobilizacji.   

Do tej pory w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, w którym uczestniczą izby celne z czterech województw wschodniej Polski – podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – odbyło się w całym kraju kilka wspólnych spotkań z udziałem polskich i szwajcarskich funkcjonariuszy celnych. Pod koniec ubiegłego roku w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej odbyły się m.in. wspólne warsztaty z czytania obrazu rentgenowskiego. W ramach wsparcia udzielonego przez Szwajcarię do izb celnych na wschodzie naszego kraju trafiło też kilkadziesiąt specjalistycznych pojazdów. Izba Celna w Białej Podlaskiej wzbogaciła się w ten sposób o kilkanaście pojazdów służbowych, wśród których znalazły się radiowozy oraz samochody do przewożenia psów służbowych.

Reklamy

Koszt projektu, obejmującego cztery województwa wschodniej Polski, wynosi 3,3 mln franków szwajcarskich (11,25 mln złotych), z czego 85%, tj. 2,85 mln franków (9,7 mln złotych) stanowi wsparcie udzielone przez rząd Szwajcarii. Pomimo że Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, udziela wsparcia jej nowym członkom, w zamian za swobodny dostęp do unijnego rynku. Pieniądze na ten cel pochodzą z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

Info i foto: SCRP