Szwajcarzy inwestują w polską granicę

Izba Celna w Białej Podlaskiej wzbogaciła się o cztery nowe wideoendoskopy. Zakup sfinansowano ze środków projektu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) pt. „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)”.

Reklamy


Urządzenia dostarczyła firma Everest Polska Sp. z o.o., która wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Finansów. Koszt zakupu to ponad 300 tys. zł, z czego 85% finansowane jest ze środków pomocowych. We wtorek (31.03.) przedstawiciel firmy przeszkolił grupę kilkudziesięciu funkcjonariuszy wydziału zwalczania przestępczości bialskiej izby celnej z podstawowej obsługi technicznej urządzeń.

Dostarczone wideoendoskopy nie są pierwszymi tego typu urządzeniami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej w codziennej pracy. Urządzenia te świetnie sprawdzają się w przeszukiwaniu trudnodostępnych przestrzeni konstrukcyjnych m.in. samochodów.

Reklamy

Szwajcarsko-polski program współpracy realizowany jest od 2007 r. na mocy umowy podpisanej przez polski rząd i Szwajcarską Radę Federalną. W ramach tej umowy strona szwajcarska przyznała Polsce środki finansowe w wysokości ok. 489 mln CHF, stanowiące formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

Część tej kwoty, tj. 2 847 755 CHF przeznaczono na sfinansowanie zwiększenia ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej poprzez realizację projektu „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)”. Celem programu jest poprawa funkcjonowania mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej poprzez ich doposażenie w środki transportu i sprzęt, jak również podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy.

Do tej pory w ramach realizowanej pomocy, oprócz dostarczonych ostatnio wideoendoskopów, Izba Celna w Białej Podlaskiej wzbogaciła się też o 21 specjalistycznych samochodów służbowych. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. z interpretacji obrazów RTG, taktyk interwencyjnych, negocjacji i  języka angielskiego.źródło i fot. SCRP