Szwajcarzy w Masłomęczu

HrubieszówGmina Hrubieszów – Masłomęcz

Reklamy

Przedstawiciele Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przyjechali do Hrubieszowa i okolic, aby na miejscu ocenić, jakie są podstawy do dofinansowania projektu „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA”.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożyła Gmina Miejska Hrubieszów. Hrubieszów chce realizować ten projekt w partnerstwie z dziewięcioma gminami, w tym gminą wiejską Hrubieszów. W tym celu spotkali się z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, którzy są zainteresowani realizacją projektu.

W Masłomęczu mieszkańcy „Gockiej Wioski”, na bazie tutejszego dziedzictwa kulturowego, pokazali to co do tej pory zrobili, co robią teraz i przedstawili swoje zamierzenia na przyszłość. Swoje umiejętności i plany prezentowali także mieszkańcy innych miejscowości mających wejść w skład przyszłej GOTANII. Spotkanie miało miejsce 2 czerwca bieżącego roku.

info i foto
Urząd Gminy Hrubieszów

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009