Szwedzka Gwardia Krajowa z wizytą u lubelskich Terytorialsów

W dniach 12-15 lutego br. na poligonie w Wędrzynie, na zaproszenie dowództwa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej miała miejsce wizyta oficerów Szwedzkiej Gwardii Krajowej. Zagraniczni partnerzy obserwowali szkolenie zintegrowane lubelskich Terytorialsów, rozmawiano o współpracy i planowano wspólne szkolenia.

Reklamy

 

W dniach 12-15 lutego br. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” gościła na poligonie w Wędrzynie (woj. lubuskie) delegację oficerów Szwedzkiej Gwardii Krajowej (Hemvärnet). Szwedzcy odpowiednicy lubelskich Terytorialsów mieli okazję, m.in. obserwować ćwiczenia na pasach taktycznych, strzelnicach, w obszarze zurbanizowanym, a także wspólne szkolenie ze Strażą Pożarną.

Kpt. Kjill Corshammar z Hemvärnet podsumowując wizytę na poligonie w Wędrzynie powiedział – „Jesteśmy pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy podczas szkolenia, biorąc pod uwagę, że osiągnęliście taki poziom ukompletowania i wyszkolenia w tak krótkim czasie”.

Lubelscy i szwedzcy Terytorialsi rozwijają współpracę już od ponad półtora roku. Inicjatorem współpracy było dowództwo 2 LBOT. Pierwsza wizyta Szwedów na Lubelszczyźnie miała miejsce w październiku ubiegłego roku. Szwedzi zapoznali się wówczas ze strukturą, zadaniami lubelskiej brygady oraz polskim sprzętem bojowym. Obserwowali również szkolenie zintegrowane na poligonie w Nowej Dębie.

„Jest to już druga wizyta naszych partnerów ze Szwecji. Głównie skupiamy się na wymianie doświadczeń szkoleniowych, zwłaszcza w tym obszarze, gdzie możemy wspólnie się szkolić. Na pewno w przyszłości jednym z takich obszarów będą szkolenia snajperów. Nasi partnerzy odwiedzą nas ponownie jesienią, ale my również planujemy w tym roku dwie wizyty w Szwecji”. – powiedział płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 LBOT.

Szwedzka Gwardia Krajowa, czyli Hemvärnet (w dosłownym tłumaczeniu obrona domu) istnieje od 1940 roku i jest oddzielnym rodzajem wojsk w Siłach Zbrojnych Szwecji. Formacja pełni funkcję wyspecjalizowanego elementu rezerwy mobilizacyjnej wojsk operacyjnych. Jej misją w czasie pokoju jest pomoc w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także udzielaniu wszechstronnej pomocy społeczeństwu w przypadkach ciężkich sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe. W czasie wojny głównym zdaniem Gwardii Krajowej jest ochrona i obrona infrastruktury i obiektów istotnych dla obronności państwa.

 

***

 

Terytorialsi z Lubelszczyzny doskonalą umiejętności na poligonie w Wędrzynie

Na trenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie trwa szkolenie zintegrowane Terytorialsów z Lubelszczyzny. Szlifują umiejętności indywidualne, uczą się współpracy i wzajemnego wsparcia w ramach sekcji. Do 8 marca br. szkolenie przejdzie w sumie ponad 1500 żołnierzy OT z Lublina, Dęblina, Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa.

Dzień żołnierza OT na poligonie jest intensywny i wypełniony różnymi zadaniami. To czas doskonalenia umiejętności, takich jak taktyka, strzelectwo, pomoc przedmedyczna, a także zdobywania nowych umiejętności, których nie można przećwiczyć w warunkach garnizonowych.

Żołnierze z kompanii saperów uczą się posługiwania specjalistycznym sprzętem ratowniczym, zdobywają pierwsze szlify z minerstwa, zasad postępowania z materiałami wybuchowymi, budowy zapór inżynieryjnych. Na pasach taktycznych ćwiczą zagadnienia z taktyki oraz pokonywanie „psychologicznego toru przeszkód”. Żołnierze z kompanii wsparcia doskonalą umiejętności z zajmowania stanowisk ogniowych i prawidłowego prowadzenia ognia z moździerzy, również w warunkach nocnych. Na strzelnicy nieustannie trwa trening strzelecki, a w ośrodku zurbanizowanym szkolenie z działań obronnych w terenie zurbanizowanym.

To pierwsze w tym roku szkolenie zintegrowane żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W trzech, dwutygodniowych turach szkolenie przejdzie w sumie ponad 1500 żołnierzy OT. W pierwszej turze, w terminie 26.01-08.02 ćwiczyli żołnierze z batalionów lubelskiego i chełmskiego; 9 lutego na poligon wyruszyli Terytorialsi z Białej Podlaskiej i Zamościa, w trzeciej turze 23.02-08.03 szkolić się będą żołnierze z Dęblina i Lublina.

Szkolenia zintegrowane, poza podstawowymi, wyrównawczymi oraz rotacyjnymi, są jedną z form podnoszenia umiejętności żołnierzy OT. Udział w takim szkoleniu jest obowiązkiem na trwale wpisanym w roczny kalendarz szkoleń Terytorialsów.

 

2LBOT

 

fot. 2LBOT