Targi pracy w Lublinie

We wtorek, 28 listopada 2006 r, w godz. 10:00 –
18:00 w Centrum Targowym Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. ul. Dworcowa 11, (Park Ludowy) odbędą się II Międzynarodowe Targi Pracy.

Reklamy

Jeśli:

• szukasz pracy w kraju bądź za granicą

Reklamy

Skorzystaj z naszej oferty:

• bezpośrednich spotkań z pracodawcami oraz doradcami Europejskich Służb Zatrudnienia,

• prezentacji nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG,
• możliwości zatrudnienia w krajowych służbach mundurowych,

• pośrednictwa pracy i usług doradczych dla osób niepełnosprawnych i pracodawców,

• możliwości uzyskania informacji dotyczących opieki medycznej, podatków, procedur rejestracyjnych dotyczących Polaków podejmujących pracę za granicą.

Przyjdź na:

II Międzynarodowe Targi Pracy w Lublinie
organizowane w dniu 28 listopada 2006, w godz. 10:00 – 18:00 na terenie Centrum Targowego MTL, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Szczegółowych informacji szukaj w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, Lublin, najbliższym Powiatowym Urzędzie Pracy
oraz na stronie internetowej WUP:
www.wup.lublin.pl >>