Ten konkurs jest dla Ciebie – zapraszamy!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Wójt Gminy Hrubieszów i Komendant Hufca Hrubieszów zapraszają dzieci i młodzież do udziału w przygotowanym już po raz szósty konkursie plastycznym.

Reklamy

VI GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  – „PRACA SŁUŻB MUNDUROWYCH”

Temat konkursu:

Tematem konkursu jest praca służb mundurowych (Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej). Ujęcie tematu może być dowolne, inspirowane osobistymi doświadczeniami lub informacjami zdobytymi przez uczniów.

 

Uczestnicy

Konkurs organizowany jest dla dzieci i uczniów w kategoriach wiekowych:

a) przedszkola i oddział zerowy

b) szkoła podstawowa klasy I – III

b) szkoła podstawowa klasy IV – VI.

c) gimnazja

Konkurs jest konkursem otwartym.

 

Prace

Prace (płaskie i przestrzenne) mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora pracy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego, ewentualnie tytuł pracy.

Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.

 

Terminy

Prace (max po 2 w każdej kategorii) należy przesyłać do 29 kwietnia 2012 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Husynne 118, 22-500 Hrubieszów lub dostarczyć osobiście do szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 maja 2012 roku. Wszyscy laureaci otrzymają informację o wynikach.

 

Jury

Prace oceniane będą przez komisję złożoną z przedstawicieli Gminy Hrubieszów, Służb Mundurowych i Organizatora konkursu.

W tym roku zostanie po raz pierwszy przyznane specjalne wyróżnienie Komendanta Hufca ZHP Hrubieszów.

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa w Husynnem