Terytorialsi ćwiczyli w Lublinie

W wyniku silnych wyładowań atmosferycznych odnotowano liczne pożary, wypadki komunikacyjne i awarie techniczne na terenie miasta. Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Radzyńskiej. Na miejscu są już służby ratownicze oraz siły WOT.

Reklamy

 

To tylko scenariusz szkolenia zgrywającego, jakie odbyło się w sobotę, 16 listopada br. na obiekcie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Lublinie. Blisko 100 żołnierzy z 213 kompanii lekkiej piechoty oraz 210 plutonu dowodzenia i zabezpieczenia 21 batalionu lekkiej piechoty z Lublina ćwiczyło w swoim stałym rejonie odpowiedzialności, współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na wypadek wystąpienia katastrof naturalnych w rejonie miejskim i zabudowanym.

W przedsięwzięciu wzięli udział, m.in. Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny, Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego oraz oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej z Turki i Świdnika.

Żołnierze OT ćwiczyli w kilku grupach zadaniowych. I tak zadaniem grupy poszukiwawczej była ewakuacja osób poszkodowanych do strefy bezpiecznej. Ćwiczono takie zagadnienia jak: taktyka prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych, techniki dotarcia do osób poszkodowanych, prowadzenie działań poszukiwawczych w miejscach trudno dostępnych, a także w warunkach skażenia.

Grupa izolacyjna realizowała zadanie izolowania obszaru występowania zagrożeń oraz miejsc i obiektów prowadzenia akcji ratowniczych. Doskonalono umiejętności organizowania systemu ochrony obszaru, w tym organizację strefy informacyjnej.

Z kolei zadaniem żołnierzy OT w grupie ratowniczej była klasyfikacja osób poszkodowanych na podstawie obrażeń, kierowanie ich do wydzielonej strefy, udzielanie pierwszej pomocy medycznej oraz koordynacja ewakuacji medycznej do szpitali.

Grupa łącznościowców zabezpieczała łączność między współdziałającymi służbami i dbała o sprawny przepływ informacji w ramach prowadzonej akcji poszukiwawczo – ratowniczej. Podczas ćwiczeń Terytorialsi wykorzystali specjalistyczny sprzęt, wchodzący w skład tzw. kompanijnego modułu zadaniowego, m.in. pojazdy terenowe, transportowe, masz oświetleniowy, stację zasilania.

Przypomnijmy, Terytorialsi, aby wypełniać swoją podstawową misję, jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności, intensywnie szkolą się w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. Ćwiczą na obiektach wojskowych, strzelnicach, w terenie wiejskim, w lasach, a także coraz częściej w obszarach miejskich i zabudowanych, pośród ludności cywilnej.

 

***

 

WOT konsekwentnie zwiększają swój potencjał. Formowane są kolejne brygady, bataliony i kompanie. Wyjątkowo intensywnie zapowiada się weekend 16-17 listopada br. W dwunastu województwach w sumie szkolić się będzie 8 tysięcy żołnierzy. Część szkoleń będzie realizowana w stałych rejonach odpowiedzialności, a Terytorialsów będzie można spotkać również na ulicach wielu miejscowości. Równolegle ze szkoleniami trwa zaciąg do służby. W ten weekend bramy jednostek po raz pierwszy przekroczy ponad 500 ochotników.

 

info i fot. 2LBOT