Terytorialsi ćwiczyli ze strażakami w Hrubieszowie

Huczwa 2019 – to kryptonim ratowniczych ćwiczeń zgrywających jednostek ochrony przeciwpożarowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służb współdziałających, jakie odbyły się 29 października 2019 r. na rzece Huczwa w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W ćwiczeniach wzięło udział 50 żołnierzy obrony terytorialnej z 252 kompanii lekkiej piechoty z Hrubieszowa, należącej do batalionu zamojskiego. Wspólnie z strażą pożarną i policją ćwiczyli działania przeciwpowodziowe i ratownicze w obszarze miejskim.

Scenariusz zakładał podniesienie poziomu wody na rzece Huczwie i podtopienie budynków usytuowanych w pobliżu rzeki, wzdłuż ulicy Wodnej w Hrubieszowie. Zadaniem żołnierzy, we współpracy ze strażakami, było umacnianie korony wału i likwidacja przecieków.

Reklamy

W innym epizodzie doskonalono umiejętności udzielania pomocy medycznej, w tym ratowanie osoby tonącej. Działania ćwiczących służb polegały na podjęciu osoby poszkodowanej z rzeki przy pomocy łodzi oraz przetransportowaniu jej na brzeg i przekazaniu ratownikom WOT, którzy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trzecim epizodzie ćwiczono usuwanie zatoru wodnego i wypompowywanie wody z zalanego parkingu przy ulicy Żeromskiego oraz sąsiadujących budynków mieszkalnych. Ponadto żołnierze ćwiczyli zabezpieczanie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, z uwzględnieniem występujących utrudnień w ruchu drogowym.

Podczas ćwiczeń wykorzystano specjalistyczny sprzęt wojskowy, którym dysponują zamojscy Terytorialsi w tym, m.in. terenowe pojazdy transportowe, quady, pilarki spalinowe, maszt oświetleniowy, a także ubrania do pracy w wodzie.

Przypomnijmy, głównym zadaniem żołnierzy WOT w czasie pokoju jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratowniczych w swoim stały rejonie odpowiedzialności (SRO). W tym celu żołnierze OT przechodzą intensywne szkolenia indywidualne, specjalistyczne oraz zgrywające, również w obszarze współdziałania z innymi służbami ratowniczymi na danym terenie.

 

tekst i fot. 2LBOT