Terytorialsi na szkoleniu poligonowym

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli letnią edycję szkolenia zintegrowanego na poligonie w Nowej Dębie.

Reklamy

Po raz pierwszy w historii brygady szkolenia odbędą się również w stałych rejonach odpowiedzialności batalionów. Dodatkowo zajęcia będą wzbogacone o współpracę z innymi służbami ratowniczymi w ramach ćwiczeń z reagowania kryzysowego o charakterze niemilitarnym.

Pierwsze grupy szkoleniowe żołnierzy z 23 batalionu lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej rozpoczęły zajęcia na poligonie w Nowej Dębie 4 lipca br. Dodatkowo trwa tutaj szkolenie podstawowe nowych ochotników – kandydatów do terytorialnej służby wojskowej, tzw. „szesnastka”. Aktualnie na poligonie ćwiczy blisko 400 żołnierzy 2 LBOT. W drugiej turze, która rozpocznie się 18 lipca br. na poligon wyruszą Terytorialsi z Dęblina, Chełma oraz Zamościa.

Głównym założeniem programowym tegorocznych ćwiczeń poligonowych jest podtrzymanie zdolności bojowych żołnierzy OT, doskonalenie ich umiejętności w ramach pełnionych przez nich funkcji w 12-osobowych sekcjach oraz wyrównywanie poziomu wyszkolenia żołnierzy w ramach tych sekcji. Ponadto szczególny nacisk położony jest na ćwiczenia z reagowania kryzysowego i współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi. Planowane są wspólne ćwiczenia z WOPR oraz strażą pożarną na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych o charakterze niemilitarnym, jak pożary, czy powodzie.

Tegoroczna, letnia edycja szkolenia zintegrowanego w lubelskiej brygadzie OT po raz pierwszy organizowana jest nie tylko na poligonie, ale również w oparciu o bazę szkoleniową w stałych rejonach odpowiedzialności poszczególnych batalionów. Spowodowane jest to, m.in. koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną. Strzelania specjalistyczne, obsługa moździerzy, czy rzut granatem będą realizowane na poligonie, a przedmioty, jak taktyka, pomoc przedmedyczna, łączność, czy działania przeciwkryzysowe będą odbywać się w SRO.

Jednym z głównych determinantów organizowanych obecnie szkoleń jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zachowanie reżimu sanitarnego. Zajęcia są poprzedzone wywiadem na temat stanu zdrowia i dotychczasowej aktywności żołnierzy. Wszyscy są wyposażeni w środki ochrony osobistej, a prowadzący szkolenia są zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Zajęcia są prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy. Dodatkowo grupy szkoleniowe są separowane od siebie, dotyczy to zajęć, jak również zakwaterowania, żywienia, jak i transportu. Każdorazowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia, dokonywany jest pomiar temperatury.

info i fot. 2LBOT