23 września 2023

Terytorialsi szukali pilota i rozbitego myśliwca – ZDJĘCIA

Po awarii myśliwiec spada w trudno dostępnym terenie lasów parczewskich, gdzie nie brak bagien i rozlewisk. Naoczni świadkowie informują, że widzieli opadający spadochron. Olbrzymią rolę odgrywa czas, trzeba jak najszybciej odnaleźć załogę statku oraz miejsce upadku samolotu, udzielić pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć teren. Do działań wchodzą żołnierze Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo – Ratowniczych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Reklamy

To na szczęście tylko scenariusz, jednego z epizodów ćwiczenia RENEGADE, którego celem było sprawdzenie elementów systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego.
W czwartek 8 października br., w godzinach porannych służba dyżurna 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymała informacje o wypadku. Aktywowano utrzymywany w wysokiej gotowości Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR). Do działań w okolicach Parczewa dodatkowo skierowano kilkudziesięciu żołnierzy 23 batalionu lekkiej piechoty, wyposażonych w quady, środki łączności, sprzęt noktowizyjny oraz termowizyjny. Celem ćwiczenia było sprawdzenie oraz doskonalenie NZPR, współdziałanie z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych RP, służbami oraz organami administracji samorządowej.

Wydawałoby się, że na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie mają nic wspólnego z przestrzenią powietrzną. Prawda jest jednak nieco inna. Po pierwsze WOT dysponuje rozpoznawczymi Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi typu FlyEye oraz posiada na uzbrojeniu system amunicji krążącej Warmate. Ponadto WOT pełni ważną rolę w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR).

Reklamy

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR)

To jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z dnia 25 września 2018 r., WOT zostały włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR).
NZPR-y przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku lub osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia.
Ideą działania NZPR jest wsparcie społeczeństwa, nie tylko w sytuacjach katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego np. podczas poszukiwania zaginionych osób.

Reklamy

NZPR-y są utrzymywane w 2 godzinnej gotowości, w systemie 7/24/365. Zasadniczy skład zespołu to pięciu żołnierzy, ale w zależności od potrzeb może być on rozbudowany. Na wyposażeniu NZPR znajdują się, m.in. środki transportu samochody i pojazdy typu quad, nokto i termowizyjne urządzenia obserwacyjne, urządzenia do nawigacji, środki medyczne oraz oświetlenia sygnalizacyjne.
Rozwój zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego stanowi jeden z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie w WOT służy blisko 26 tys. żołnierzy. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej ten potencjał może być efektywnie wykorzystany, a terytorialny charakter formacji jest jej olbrzymim atutem, który daje możliwość podejmowania szybszych i sprawniejszych działań.

Ćwiczenie Renegade/Sarex-20

Renegade/Sarex-20 to ćwiczenie taktyczno-specjalne Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego. W dniach 6-9 października br. przeprowadzono epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie Renegade, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach morskich i lądowych.

Przedsięwzięcie szkoleniowe rozegrano w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.
Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniu wzięły udział następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR oraz podchorążowie uczelni wojskowych.


info i fot.: 2LBOT