Terytorialsi zacieśniają współpracę z Narodowym Centrum Krwi

15 czerwca, w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej zostało podpisane porozumienie o współpracy WOT i Narodowego Centrum Krwi. To odpowiedź na potrzebę wspólnego działania na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz kontynuacji dotychczasowych działań.

Reklamy

 

Tylko podczas „Odpornej Wiosny” żołnierze WOT i podchorążowie oddali 6232 donacji krwi, co stanowi 2900 litrów krwi. Aż 1024 donacje i 455 litrów krwi pochodzi od lubelskich Terytorialsów. Podpisane porozumienie przez Dyrektora Narodowego Centrum Krwi – panią Małgorzatę Lorek oraz Dowódcę WOT – gen. dyw. Wiesława Kukułę jest sformalizowaniem dotychczasowej współpracy oraz deklaracją podejmowania, kolejnych wspólnych działań w zakresie koordynacji akcji i projektów polityki zdrowotnej z zakresu krwiodawstwa oraz współpracy w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa.

Dowództwo WOT ponadto będzie udzielać wsparcia NCK w zakresie prowadzenia edukacji i promocji postaw prozdrowotnych oraz honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa. Żołnierze zapewnią również w razie potrzeby wsparcie logistyczne podczas organizowanych przez NCK akcji i pikników towarzyszących zbiórkom krwi.

Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów krwi trzeba działać szybko i efektywnie. W trakcie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT i podchorążowie chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa, pokazując tym samym, że idea „zawsze gotowi, zawsze blisko” funkcjonuje również w czasie pandemii. Warto pokreślić, że wśród donatorów pojawiło się dużo nowych krwiodawców – żołnierzy i podchorążych, którzy również w ten sposób pokazali swoje wsparcie w tym trudnym czasie. Nie sposób przeliczyć ilu osobom udało się uratować życie poprzez ten szczególny honorowy gest, który w XXI wieku jest postrzegany, jako przejaw patriotyzmu.

Terytorialsi angażują się w akcje organizowane przez NCK od początku powstania formacji. Jednym z przykładów jest zainicjowany w 2018 r. projekt „Krwioobieg Terytorialsa”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

 

(info i fot. 2LBOT)