To zamach na LHS!

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z siedzibą w Zamościu to jedna z nielicznych spółek kolejowych przynoszących zyski. Na blisko 400-kilometrowej linii z Hrubieszowa na Śląsk spółka jest przewoźnikiem i zarządcą kolei. Ale Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje rozdzielić te funkcje. – To zamach na naszą spółkę! – podnoszą związkowcy. Zapewniają, że będą bronić firmy w jej obecnym kształcie.

Reklamy

 

Nie tylko związki zawodowe i pracownicy spółki z niepokojem przyjęli informację o prowadzonych w resorcie infrastruktury – jeszcze pod kierownictwem wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej – pracach nad projektem zmian w ustawach o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym.


Więcej:

http://kronikatygodnia.pl/to-zamach-na-lhs/

źródło i fot.: kronikatygodnia.plBiuro Poselskie Sławomira Zawiślaka:


W obliczu planowanych negatywnych zmian legislacyjnych, zagrażających działalności gospodarczej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. ( opisanych już w mediach lokalnych także z głosem posła Zawiślaka ) informujemy, że 25 września br. – także w reakcji na stanowisko załogi spółki-  problem ten został poruszony podczas 75 posiedzenia Sejmu RP.  Poseł Sławomir Zawiślak przygotował a następnie skierował wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości pytanie w sprawach bieżących do Minister Infrastruktury i Rozwoju, Pani Marii Wasiak, w którym poruszył problematykę projektu ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz negatywnego wpływu tej regulacji na funkcjonowanie m.in PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w wystąpienia a także stanowisko Posła w nim zawarte udostępnione zostaną w przeciągu kilku najbliższych dni na stronie internetowej sejmu RP (www.sejm.gov.pl), w zakładce Stenogramy z posiedzeń Sejmu oraz na stronie youtube pod poniższym linkiem:

http://www.youtube.com/watch?v=-0QAxjoTw4c.

Ww. materiał znajdziecie państwo także na stronie internetowej Posła Sławomira Zawiślaka w dziale Multimedia – link poniżej:

http://slawomirzawislak.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=167.

Równolegle, na ręce Marszałka Sejmu złożone zostało zapytanie poselskie posła Zawiślaka podnoszące opisany problem, bardzo istotny dla przyszłości PKP LHS – kopia w załączeniu. Poseł w swojej inicjatywie m.in. poparł stanowisko załogi spółki wyrażone w formie listu otwartego wystosowanego w obronie dotychczasowej formuły funkcjonowania PKP LHS Sp. z o.o. Poseł  podobnie jak środowisko kolejarskie żywi głęboką nadzieję, że aktywność wszystkich środowisk i osób, którym los spółki nie jest obojętny (polityków, także samorządowców z regionu) uchroni ww. przedsiębiorstwo o znaczącym potencjale strategicznym przed negatywnymi skutkami działań polskiego rządu. Mając na uwadze powyższe  Poseł zapewnia, że będzie na bieżąco monitorował tę sprawę na forum sejmowym oraz dołoży wszelkich możliwych starań aby PKP LHS przetrwało w swojej obecnej, zintegrowanej strukturze.
Zapytanie poselskie

w sprawie projektu ustawy z 7 lipca 2014 o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wpływu jego regulacji na działalność PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu

 

W dniu 26 sierpnia br. Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego  zwróciło się do Pani Premier E. Bieńkowskiej z wnioskiem o wycofanie z dalszego procedowania wersji projektu ustawy (datowanego na 7 lipca 2014) o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Członkowie Stowarzyszenia słusznie zwrócili uwagę, że wersja projektu ustawy z dnia 7 lipca 2014, skierowana pod obrady Komisji Prawniczej, nie była przedmiotem konsultacji społecznych. Zarówno w mojej opinii jak i Stowarzyszenia proponowane zmiany przyniosą ogromne straty finansowe dla budżetu państwa i będą niekorzystne dla przedsiębiorstw kolejowych, których mają dotyczyć.

Stanowisko Stowarzyszenia, z którym jestem całkowicie zgodny, zostało w piśmie do Pani Premier w sposób szczegółowy uzasadnione. Jednakże chciałbym zwrócić szczególną uwagę na sytuację w jakiej, w wyniku powyższych zmian, może znaleźć się jedna ze spółek z Grupy PKP –  PKP LHS Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

W świetle projektowanego dziś prawa Unii Europejskiej zasadą jest rozdzielenie działalności przewoźnika i zarządcy linii kolejowej. Zasada ta nie będzie jednak obejmować sieci i linii kolejowych o długości do500 kmi prowadzących działalność o zasięgu regionalnym. Ma to niebagatelne znaczenie, albowiem doświadczenie polskie wskazuje na fakt, że rozdzielenie działalności przewoźnika i zarządcy sieci jest nieopłacalne, a co za tym idzie powoduje konieczność dotowania zarządcy z budżetu państwa – przykład to PKP PLK S.A. Zupełnie inaczej natomiast wygląda sytuacja PKP LHS Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, która jest jednocześnie przewoźnikiem i zarządcą Linii Hutniczo-Szerokotorowej o długości nie przekraczającej właśnie owych500 km.

Dlatego z dużym niepokojem przyjąłem informację o projekcie ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w którym rozdzielenie działalności przewoźnika i zarządcy linii kolejowej obejmie obligatoryjnie także PKP LHS Sp. z o.o. Zaniepokojenie moje a także 1200 osobowej załogi  ( przekazane w liście otwartym Związków Zawodowych w PKP LHS do Pani Ewy Kopacz ) jest tym większe, że projekt ten nie był przedmiotem konsultacji społecznych, a w omawianym zakresie zasadniczo różni się od projektu konsultowanego wiosną tego roku.

Obecnie PKP LHS jest jedną z największych i najsprawniej rozwijających się firm w kraju a na pewno na Lubelszczyźnie. Oprócz tego, że Spółka jest ważnym zakładem pracy dającym zatrudnienie pracownikom z terenu 5 województw, ponadto jest ona także źródłem dochodów budżetowych, jest dużym płatnikiem podatku dochodowego. Odgrywa ona także ważną rolę gospodarczą w kraju. Wdrożenie zmian w ustawie (wg projektu ustawy z dnia 7 lipca 2014) spowoduje, że z obecnego solidnego i strategicznego dla kraju i regionu przedsiębiorstwa, stanie się spółką wymagającą dotacji budżetowych.

Aktualna Strategia Rozwoju Spółki zakłada utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej
w zakresie kolejowych przewozów towarowych, osiągając największe wskaźniki rentowności w Polsce. Ponadto dzięki możliwości podpisania przez Ukrainę Umowy Stowarzyszeniowej, przed Spółką otworzą się nowe perspektywy współpracy z jej największym partnerem, a solidne jej fundamenty wypracowane przez lata nie zostaną zniweczone.

Osiągnięcie powyższego celu oraz dalszy dynamiczny rozwój firmy nie będzie jednak możliwy w przypadku wprowadzenia zmian zawartych  w projekcie ustawy z dnia 7 lipca 2014, które zdecydowanie negatywnie wpłyną na działalność spółki.

 

Zestawienie powyższych faktów musi rodzić następujące pytania:

 

  1. Jaki jest powód wprowadzenia w polskim prawie rozwiązań bardziej radykalnych od tych projektowanych w prawie unijnym, a przez to szkodliwych dla polskich spółek kolejowych, co bezpośrednio spowoduje szkodę dla budżetu państwa, który straci dochody m.in. z dywidendy i będzie zmuszony dopłacać do spółki ?

 

  1. Dlaczego zrezygnowano z wypracowanego wiosną tego roku w ramach konsultacji społecznych projektu z dnia 10 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ?

 

  1.  Co spowodowało, że projekt z 7 lipca 2014 r. nie jest zgodny z tzw. IV Pakietem Kolejowym, który wcześniej  poparło MIiR i który jest w końcowym stadium legalizacji w Brukseli?

 

  1. Jaki cel przyświecał twórcom projektu z 7 lipca 2014 r. i czy celem tym nie jest aby nieodpowiedzialne doprowadzenie do likwidacji lub przejęcia przez firmy z zagranicznym kapitałem spółki kolejowej, mającej duże znaczenie strategiczne także w obliczu toczącego się konfliktu zbrojnego na Ukrainie?

 

  1. Czy Zarząd PKP LHS Sp. z o.o. zabierał głos w przedmiotowej sprawie i ewentualnie jakie stanowisko lub postulaty przedłożył? Proszę o jego szczegółowe przedstawienie.

 

  1. Czy oświadczenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Regionalnego Zbigniewa Klepackiego– wygłoszone w Sejmie RP dnia 25.09 br – informujące, że PKP LHS Sp. z o.o nie ma i nie będzie miała obowiązku wpuszczania na obsługiwaną przez siebie linię innych przewoźników będzie w swojej tezie prawdziwe po ewentualnym wprowadzeniu w/w projektu ustawy?

 

  1.  Dlaczego rządowi i Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju przeszkadza dobra kondycja finansowa i rentowność PKP LHS Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu? Czy istnieje szansa na zaniechanie tego złego projektu a jeżeli nie to w jakim terminie wejdzie on pod obrady Sejmu RP ?


Poseł na Sejm RP

Sławomir Zawiślak