Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007-2013.

Reklamy

O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. Wniosek  można złożyć również przez internet. W portalu internetowym ARiMR znajduje się specjalna aplikacja, która pozwala na wypełnienie wniosku, a następnie na wysłanie go w formie elektronicznej. Aby móc skorzystać z internetowej drogi przygotowania i wysłania wniosku o dopłaty, trzeba mieć swój login i kod dostępu do specjalnego systemu informatycznego. Te osoby, które jeszcze go nie mają wystarczy, że wypełnią stosowny wniosek, udostępniony w portalu internetowym ARiMR. Wypełniony formularz trzeba złożyć w  biurze powiatowym Agencji.

W tym roku rolnicy po raz pierwszy mogą ubiegać się o płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu).

Reklamy

Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie płatności uzupełniającej: tzw. płatność niezwiązaną do tytoniu i płatność niezwiązaną do skrobi.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie przy ul. Nowej 16, pod nr tel. 84 697 00 05 lub na stronie internetowej Agencji – www.arimr.gov.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia bezpośredniego na rok 2012 w dniach od 15.03.2012 do 15.05.2012

Wnioski można składać osobiście w Biurach Powiatowych Agencji w godzinach:

od dnia 15.03.2012 do dnia 11.05.2012

od 7.30 do 15.30

 

w dniach 14.05.2012 – 15.05.2012

od 6.00 do 22.00

lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

 

Stanisław Gil

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie