Trzy projekty powiatu

Pod adresem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Powiat Hrubieszowski złożył trzy projekty dotyczące przebudowy dróg powiatowych.

Reklamy

Projekty dotyczą następujących inwestycji:

1) Przebudowa drogi Nr 3412L Hrubieszów – Teptiuków II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 74 Hrubieszów – Zosin na odcinku 1830mb.

Reklamy

Wartość zadania 5 361 011,15 zł. w tym wnioskowana kwota dofinansowania 4 556 869,48 zł.

2) Przebudowa drogi Nr 3429L Adelina – Mircze – Kryłów etap II na odcinku 4 180 mb.

Wartość zadania 4 927 928,86 zł. w tym wnioskowana kwota dofinansowania 4 188 739,53 zł.

3) Kontynuacja przebudowy drogi przygranicznej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa na odcinku 8 550 mb.

Wartość zadania 11 524 886,12. w tym wnioskowana kwota dofinansowania 9 796 153,20 zł.

Na drodze tej aktualnie trwają prace projektowe na odcinku prawie 27 km. Wartość prac projektowych wynosi 833 000 zł., w tym dofinansowanie z funduszu INTERREG III TACIS CBC w kwocie 624 750 zł.