TU MOJE MIEJSCE – młodzi dziennikarze prezentują walory historyczno-przyrodnicze gminy Uchanie

„TU MOJE MIEJSCE – młodzi dziennikarze prezentują walory historyczno-przyrodnicze gminy Uchanie” – to tytuł projektu, który Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach będzie realizowała w pierwszej połowie przyszłego roku.

Reklamy

Wniosek biblioteki został najwyżej oceniony spośród ponad 400 złożonych do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”, ogłoszonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce – uzyskał aż 97 punktów na 100 możliwych. Grant  w wysokości 4990 zł zostanie przeznaczony na działania odnoszące się do obszarów ujętych w Planie Rozwoju Biblioteki. Realizacja w zakresie edukacji będzie polegała na przeprowadzeniu warsztatów dla gimnazjalistów zwiększających umiejętności wyszukiwania, opracowywania i prezentacji materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia, wykorzystujących nowatorskie metody i narzędzia. Jednocześnie biblioteka jako centrum wiedzy i kultury utworzy lokalne archiwum historyczne, dokumentujące przeszłość społeczności lokalnej – ważne wydarzenia, miejsca, postaci – upowszechniane poprzez wydawanie publikacji w formie tradycyjnej papierowej i elektronicznej, wpisując się w obszar informacja, promocja.     

Ponadto biblioteka otrzymała dotację 500 zł na realizację we współpracy z  Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim projektu „EDUKACJA ZDROWOTNA W BIBLIOTECE  – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”, promującego zdrowie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Opisane działania wpłyną na wzrost świadomości i jakość życia mieszkańców, a tym samym na  rozwój całej społeczności.

Oba projekty są przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.