Turniej Wojewódzki 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Hrubieszów

W dniach 7 – 9 maja 2009 roku w lubelskim Wojewódzkim Ośrodku Kultury odbył się Turniej Wojewódzki 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym laury oraz możliwość reprezentowania Hrubieszowa w finałach ogólnopolskich zdobyli – Kamila Wróbel, Małgorzata Bielecka i Marcin Maciejewski.

Reklamy

Na 10 rozdanych w Lublinie nagród, trzy przypadły reprezentantom Hrubieszowa – to również ogromny sukces, ponieważ nasz powiat okazał się pod tym względem najlepszym w województwie.

***

PROTOKÓŁ
Z OBRAD JURY
TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO
54 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
dedykowanego Juliuszowi Słowackiemu

Lublin 7-9 maja 2009

Jury w składzie:
1. Anna Paluch
2. Jadwiga Jarmuł
3. Iwona Niewczas
4. Jan Kondrak
5. Marcin Różycki

po wysłuchaniu i obejrzeniu 18 recytatorów, 1 prezentacji w kategorii „wywiedzione ze słowa”, 10 prezentacji w kategorii poezji śpiewanej i 5 monodramów postanowiło przyznać:

w kategorii recytacji:
nagroda (kwalifikacja do Turnieju Finałowego 54 OKR w Ostrołęce)

– I – Jakub Ognik – Zespół Szkół w Adamowie
– II – Kamila Wróbel – Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Hrubieszowie;
– III – Sławomir Niemiec- Biłgorajskie Centrum Kultury.

w kategorii „wywiedzione ze słowa”:
I nagroda (kwalifikacja do Turnieju Finałowego 54 OKR w Ostrołęce)
– Oliwia Bachanek – Miejski Dom Kultury w Dęblinie;

w kategorii Teatrów Jednego Aktora:
I Nagroda ( bezpośrednia kwalifikacja do Turnieju Finałowego 54 OKR w Słupsku)
– Karolina Dąbek – I Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim;
II Nagroda (prawo do kwalifikacji do Turnieju Finałowego w Słupsku na podstawie nagrania):
– Katarzyna Lisek – Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie;

w kategorii Poezja Śpiewana:
I nagroda (bezpośrednia kwalifikacja do Turnieju Finałowego 54 OKR we Włocławku)
– Marta Kamińska – Miejski Dom Kultury w Dęblinie;
II nagroda (prawo do kwalifikacji do Turnieju Finałowego we Włocławku na podstawie nagrania):
– Paulina Grochowska – I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie;
– Marcin Maciejewski – Hrubieszowski Dom Kultury
– Małgorzata Bielecka – Hrubieszowski Dom Kultury

Wyróżnienia otrzymali:

w kategorii recytacji:
– Paulina Pajórek – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”;
– Mateusz Cich – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju;
– Damian Frańczuk – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej;
– Stanisław Sawicki – Chełm;
– Aleksandra Cieniuch – II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku;
– Małgorzata Patryn – Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”;
– Patryk Pawelec – Klub Garnizonowy w Zamościu;
– Elżbieta Nizio – Biłgorajskie Centrum Kultury;
– Kacper Sulowski – Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie.

w kategorii Teatrów Jednego Aktora
– Małgorzata Stróżek – Lublin

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez WOK.
Jury dziękuje wszystkim uczestnikom i ich instruktorom za trud włożony w przygotowanie prezentacji konkursowych, które były ważnym i pięknym przeżyciem artystycznym. Jednocześnie Jury zachęca do szerszych poszukiwań repertuarowych i odnajdywaniu właściwych sobie środków przekazu.
Jury podkreśla, że piękno i nauka obcowania z żywym słowem i literaturą polega również na wzajemnym słuchaniu się. W związku z tym obecność wykonawców i ich instruktorów od początku do końca trwania turnieju wydaje się nieodzowna.
Jury serdecznie dziękuje organizatorom za ich trud zorganizowania prawdziwego święta słowa w Lublinie. Życzy im dalszej pasji i tego, by nie zniechęcali się przeciwnościami.
Konkursowi towarzyszyły warsztaty teatralne prowadzone przez Adama Bartosia oraz warsztaty piosenki poetyckiej prowadzone przez Jana Kondraka.

Hrubieszow LubieHrubie 2009