Turystyka – wspólna sprawa

W ramach projektu szkoleniowo – doradczego „Turystyka – wspólna sprawa”, który od lipca objął swym zasięgiem województwo lubelskie, oraganizowane są konferencje regionalne. Pierwsza z nich odbędzie się 16 października w Lublinie, druga – 23 października w Zamościu, trzecia – 24 października w Nałęczowie.

Reklamy

Mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji turystycznych oraz firm związanych z szeroko pojętą branżą turystyczną. Podczas konferencji zapoznają się z tematyką projektu i z korzyściami, jakie niesie on dla rozwoju turystyki w regionie.

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” w woj. lubelskim.

Podczas konferencji w województwie lubelskim ich uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pierwszymi pomysłami produktów turystycznych rozwijanych w formule sieciowej, czyli w ścisłej współpracy partnerów w regionie. Osoby biorące udział w konferencjach będą także miały pierwszeństwo w zapisywaniu się na atrakcyjne szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W województwie odbędą się trzy konferencje, z których każda jest ważnym elementem projektu szkoleniowo-doradczego „Turystyka – wspólna sprawa”. Ich uczestnikami będą przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji wspierających turystykę.

Konferencje odbędą się w następujących terminach i miejscach:
1. 16 października br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9.
2. 23 października br. w Urzędzie Miasta w Zamościu, Rynek Wielki 13.
3. 24 października br. w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko” w Nałęczowie, Al. Małachowskiego 5.

„Konferencje regionalne mają za zadanie zapoznać wszystkich zainteresowanych z projektem "Turystyka – wspólna sprawa" i opowiedzieć o korzyściach, jakie z niego płyną” – powiedziała Anna Świebocka – Nerkowska, dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. „Turystyka dla wielu regionów to tak naprawdę jedyna szansa na wykreowanie wzrostu gospodarczego. Nasz projekt dotyczy przede wszystkim szkolenia kadr branży turystycznej. Umożliwia również wypracowywanie sieci współpracy, stworzenie platformy wymiany informacji tak, żeby osoby działające w danym regionie w turystyce przekonały się, że warto ze sobą współpracować. Jednym z głównych celów konferencji regionalnych będzie właśnie zintegrowanie tych osób w grupach partnerskich wokół produktów turystycznych rozwijanych w formule sieciowej.”

Projektem „Turystyka – wspólna sprawa” objęte są województwa o zróżnicowanym stopniu rozwoju oferty turystycznej i infrastruktury. Projekt obejmuje zarówno województwa warmińsko-mazurskie i małopolskie, które w sezonach wypoczynkowych są odwiedzane przez rzesze turystów, jak też województwo śląskie, które przede wszystkim kojarzy się z przemysłem ciężkim i zanieczyszczeniem środowiska, a również dysponuje potencjałem turystycznym. Jednak regiony te łączy zainteresowanie władz samorządowych obszarem turystyki. W większości prężnie działają już Regionalne Organizacje Turystyczne, zostały przyjęte strategie rozwoju turystyki lub stanowią one ważny element rozwoju województw.

„Dzięki temu możemy mieć pewność, że po zakończeniu projektu grupy partnerskie nie zostaną pozostawione same sobie. Musimy bowiem pamiętać, że "Turystyka – wspólna sprawa" to projekt szkoleniowo-doradczy, w ramach którego nie tylko przekazujemy wiedzę, ale staramy się również pomóc wspólnie ją wykorzystać do tworzenia nowoczesnych produktów turystycznych w formule sieciowej.” – mówi Jolanta Jackowiak, wiceprezes zarządu F5 Konsulting Sp. z o.o., lidera projektu.

O potencjale, jakim dysponuje województwo lubelskie przekonuje Wiesław Czerniec, regionalny koordynator projektu.

„Lubelskie jest pięknym regionem, bardzo zróżnicowanym pod względem krajobrazowym i kulturowym. Na północy w okolicach Janowa Podlaskiego i Białej Podlaskiej jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, a na południu turyści mogą przemierzać ścieżki Roztoczańskiego Parku Narodowego. Lubelskie to województwo, w którym przecinały się historyczne szlaki handlowe, a teraz mieszkają przedstawiciele wielu narodowości i religii, m.in. Żydzi, Ukraińcy, Białorusini. Miłośnicy turystyki aktywnej, kajakowej, rowerowej, konnej i pieszej, a także Ci, którzy chcą dowiedzieć się więcej o historii regionu z pewnością docenią jego walory. W tym momencie musimy nauczyć się jak połączyć atrakcje regionu i jak współpracować między sobą, aby coraz więcej turystów zechciało nas odwiedzać. Myślę, że uda się to osiągnąć dzięki projektowi "Turystyka – wspólna sprawa"”.

Ideę współpracy sieciowej, z którą uczestnicy zapoznają się na konferencjach regionalnych oddaje przykład Barcelony. W 1993 roku Izba Handlowa w Barcelonie, Rada Miasta Barcelony i Fundacja Barcelona Promoció założyły firmę Turisme de Barcelona. Jej celem jest promowanie Barcelony jako atrakcji turystycznej. Dzięki takim działaniom poprawił się zarówno wizerunek miasta, jak i jego infrastruktura. Turisme de Barcelona stworzyła takie produkty turystyczne jak np. Turystyczny Autobus Barceloński, który obwozi turystów po najbardziej atrakcyjnych rejonach miasta i zatrzymuje się w miejscach godnych zobaczenia. Turyści mają do wyboru kilka tras. Kupując bilet na Turystyczny Autobus mogą do niego w dowolnym miejscu wsiąść i z niego wysiąść. Mogą zmieniać też trasę swojej wycieczki. Bilet jest jednocześnie podstawą do korzystania z wielu zniżek, np. w muzeach. Ten sposób spędzania czasu w Barcelonie cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Jednym z głównych źródeł jego sukcesu jest panujący pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi a władzami miasta, klimat sprzyjający współpracy.

* * *
Więcej informacji:

Wiesław Czerniec
Regionalne Biuro Projektu
tel.: 81 501 65 94
tel/fax: 81 501 65 95
e-mail:e-mail:
wieslaw.czerniec@tws.org.pl

Robert Kaszlewicz
Migut Media SA
tel.: 22 515 00 38, 0 502 707 705
fax.: 22 613 25 84
e-mail:e-mail:
r.kaszlewicz@migutmedia.pl

www.tws.org.pl