TWS – konferencja podsumowująca

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” dobiega końca. Prawie półtoraroczna praca szkoleniowo – doradcza osiągnęła zamierzone cele. Powstałe lubelskie grupy partnerskie stworzyły bądź rozwijały już istniejące regionalne markowe produkty turystyczne.

Reklamy

Efekty pracy tych grup zostaną wkrótce zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej.

***

„Turystyka – wspólna sprawa” – konferencja na zakończenie projektu

Dnia 11 marca w Lublinie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w województwie lubelskim. Forum odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Krzysztofa Grabczuka. W szkoleniach i doradztwie w Lubelskiem wzięło udział blisko dwa i pół tysiąca uczestników. Byli wśród nich przedstawiciele przedsiębiorstw, samorządów i organizacji.

Branżę turystyczną charakteryzował do niedawna niski poziom wykształcenia kadr świadczących usługi oraz brak szerszej współpracy regionalnej. Celem projektu było podniesienie konkurencyjności tej gałęzi gospodarki poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób w niej pracujących. W Lubelskiem powstały grupy partnerskie, które stworzyły bądź rozwijały już istniejące regionalne markowe produkty turystyczne. Efekty pracy tych grup zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Forum będzie ponadto okazją do uzyskania informacji na temat możliwości pozyskiwania unijnych funduszy na działalność turystyczną. Na rozwój turystyki w Lubelskiem dostępne będą w latach 2007-2013 środki finansowe z różnych programów operacyjnych, między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecność członków regionalnych grup partnerskich oraz przedstawicieli samorządu i środowiska turystycznego umożliwi nawiązanie i zacieśnienie kontaktów wewnątrz branży. Forum będzie okazją do dyskusji i wymiany poglądów. W konferencji wezmą udział przedstawiciele: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji wspierających rozwój turystyki w województwie lubelskim.

„Turystyka – wspólna sprawa” to największy projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej w Polsce. Pierwsze szkolenia i konsultacje doradcze rozpoczęły się na Lubelszczyźnie w styczniu 2007 roku.

Konferencja odbędzie się 11 marca 2008 roku w Akademii Rolniczej, ul. Akademicka 13 w Lublinie o godzinie 09:00. Do wzięcia udziału w forum zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów działających w branży turystycznej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu: www.tws.org.pl >>

***

Partnerami projektu w województwie lubelskim są: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Nałęczowska”, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”, Związek Transgraniczny Euroregion Bug, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”. Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego.

***

Ogólnopolskimi patronami projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki.

***

Podstawowe informacje o projekcie
„Turystyka – wspólna sprawa”

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Korzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz organizacje wspierające rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkurencyjności branży turystycznej poprzez podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących.

Polską branżę turystyczną charakteryzuje wciąż niski poziom wykształcenia kadr świadczących usługi oraz brak szerszej współpracy regionalnej. Odpowiadając na te problemy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy, który ma do spełnienia trzy podstawowe zadania:
podnieść umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze,
podnieść wiedzę dotyczącą różnych zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną,
doskonalić znajomość języków obcych.

Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki. W szkoleniach może uczestniczyć zarówno kadra zarządzająca, jak również pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich weźmie, co najmniej 10 tysięcy osób, spędzając w salach szkoleniowych blisko 800 000 godzin. Szkolenia są tylko częściowo odpłatne dla uczestników, w większej części koszty szkoleń są pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowane są trzy edycje projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Pierwsza edycja, wdrażana od stycznia 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA SA, obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Druga edycja, realizowana jest od lipca 2006 r. pod kierownictwem F5 Konsulting Sp. z o.o., obejmuje województwa: małopolskie, lubelskie, śląskie, warmińsko – mazurskie oraz zachodniopomorskie. Trzecia edycja, wdrażana od września 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA SA, obejmuje województwa: mazowieckie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie.