Uchanie: Dodatkowy nabór wniosków na usunięcie azbestu

Urząd Gminy Uchanie informuje mieszkańców gminy, że w dniach od 4 marca do 8 marca 2013 r. (łącznie 4 dni) ogłoszony został przez Regionalne Biuro Projektu w Lublinie, dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Reklamy

Wniosek dla osoby fizycznej jest do pobrania tutaj lub w Urzędzie Gminy w Uchaniach, pokój nr 5. u Pani Elżbiety Szewczuk

Przypominamy, że do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów oraz jeżeli eternit znajduje się na dachu, potwierdzenie zgłoszenia zamiaru zmiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Reklamy


Źródło: UG Uchanie