Uchanie: Promocja zdrowia i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych

Promocja zdrowia i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych były tematem przeprowadzonego 29 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Uchaniach spotkania dla mieszkańców gminy Uchanie, w ramach projektu „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla społeczności lokalnej”.

Reklamy

Prelekcja uzupełniona prezentacją multimedialną przeprowadzona przez pielęgniarkę z Przychodni Zdrowia w Uchaniach p. Agnieszkę Kosakowską – dotyczyła najczęściej występujących chorób, jak: cukrzyca, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, osteoporoza i choroba wrzodowa żołądka. Oprócz przedstawienia epidemiologii chorób cywilizacyjnych i ich charakterystyki prelegentka wyjaśniła w jaki sposób prowadzić działania prewencyjne i profilaktyczne w walce z tymi chorobami. Przyczyną wielu z nich jest nadwaga – uczestnicy mieli okazję obliczyć swój BMI i stwierdzić czy wskaźnik masy ciała do wzrostu mieści się w normie.

Atrakcją spotkania była degustacja potraw przygotowanych na bazie przepisów smacznej kuchni regionalnej, promującej zdrowe nawyki żywieniowe i wykorzystującej tradycyjne produkty przez p. Halinę Ulida – doradcę z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie. Dodatkową atrakcją były różnego rodzaju nalewki, przygotowane i serwowane przez pracującą w bibliotece Agnieszkę Włodarczyk.

Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego realizacją zajmuje się Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzącą PRB.  

 

Info i foto: GBP w Uchaniach