Uchwała Sejmu RP upamiętniająca 70 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie

Na odbywającym się obecnie 27 posiedzeniu Sejmu RP z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka Klub Parlamentarny PiS złożył do Marszałka Sejmu projekt uchwały upamiętniający 70 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie. Uchwała została w toku uzgodnień zaakceptowana przez Prezydium Sejmu i – zgodnie z ustaleniami – zostanie podjęta w drodze aklamacji podczas jutrzejszego porannego bloku głosowań.

Reklamy

Na odbywającym się obecnie 27 posiedzeniu Sejmu RP z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość dn. 21.11.2012r złożył do Marszałka Sejmu projekt uchwały upamiętniający 70 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie. Poseł S. Zawiślak został upoważniony do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały.

Uchwała została w toku uzgodnień zaakceptowana przez Prezydium Sejmu i – zgodnie z ustaleniami – zostanie podjęta w drodze aklamacji podczas jutrzejszego ( tj. 23 listopada br.) porannego bloku głosowań.

Intencją złożenia przez posła w.w uchwały jest przede wszystkim potrzeba uczczenia pamięci ofiar wysiedleń, jakie miały miejsce na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej, ale również m.in. przypomnienie o bohaterskiej postawie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (AK i BCH), którzy zbrojnie przeciwstawiali się wówczas niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego.

Ideą uchwały autorstwa posła Sławomira Zawiślaka jest również przeciwstawienie się tendencji do przemilczania i fałszowania tragicznej dla narodu polskiego historii II wojny światowej, a także przypomnienie współczesnym Polakom oraz słyszącemu o niemieckim centrum wypędzonych światu, że istotnym elementem polityki hitlerowskich Niemiec były brutalnie przeprowadzone wysiedlenia i fizyczna eksterminacja obywateli II Rzeczypospolitej, w tym mieszkańców Zamojszczyzny.

Poseł dziękuje organizacjom pozarządowym, samorządom, przedstawicielom Kościoła, Wojska Polskiego, licznym ludziom dobrej woli, którzy organizują uroczystości obchodów 70 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie oraz wszystkich ich uczestnikom za  krzewienie pamięci o ofiarach wysiedleń. Poseł w sposób szczególny dziękuje również Mediom za aktywne i rzetelne przekazywanie do wiadomości opinii publicznej informacji o obchodach rocznicowych i organizowanych z tej okazji uroczystościach.

Jednocześnie poseł  zachęca wszystkich do aktywnego wsparcia idei budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, budowy pomnika muzeum wysiedlonych.

Poniżej pełny tekst uchwały.


UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie uczczenia 70 rocznicy  wysiedleń Zamojszczyzny 

(projekt)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 70 rocznicę wysiedleń Zamojszczyzny, jednego z głównych aktów terroru hitlerowskich Niemiec względem Narodu polskiego.

70 lat temu, pod koniec listopada 1942 roku hitlerowskie Niemcy realizując zbrodniczy Generalplan  Ost (wytępienie Słowian od Łaby do Uralu) przystąpiły do rozpoczęcia drugiego – głównego etapu wysiedleń Zamojszczyzny. W wyniku realizacji tego zbrodniczego planu Zamojszczyzna miała stać się pierwszym obszarem osadniczym dla III Rzeszy Niemieckiej. Na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego planowano utworzyć tzw. Niemiecki Okręg Osiedleńczy.

Podczas pierwszego próbnego etapu wysiedleń, przeprowadzonego rok wcześniej w dniach 6-25 listopada 1941r., wysiedlono z powiatu zamojskiego ponad 2000 mieszkańców 7 wsi.  Drugi etap akcji wysiedleń rozpoczęto w nocy z 27 na 28 listopada 1942 r. i trwał on do 6 marca 1943 r. Wysiedlenia kontynuowano następnie ze szczególną intensywnością w dniach od 24 czerwca do 5 sierpnia 1943r. podczas akcji pod kryptonimem „Wehrwolf”. W tym okresie wobec zorganizowanego zbrojnego oporu Polskiego Państwa Podziemnego przeprowadzono liczne krwawe pacyfikacje kolejnych 170 wsi.

Łącznie na terenie Zamojszczyzny wysiedlono bądź spacyfikowano 297 wsi, usuwając z nich około 110 tys. Polaków. Wysiedlaną ludność, po pobycie w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu, wywożono na przymusowe roboty do Niemiec  i do obozów  koncentracyjnych.

Szczególnie tragiczny był los około 30 tys. dzieci z Zamojszczyzny, część z nich Niemcy wysłali do Rzeszy w celu germanizacji, część do obozów koncentracyjnych, gdzie kilka tysięcy z nich zginęło, resztę wraz ze starcami rozmieszczono w powiecie garwolińskim, siedleckim, mińskim i sokołowskim. Dzieci przewożone w bydlęcych nieogrzewanych wagonach, zamarzały podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża hołd i oddaje cześć wszystkim mieszkańcom Zamojszczyzny, którzy zginęli i w jakikolwiek sposób ucierpieli podczas barbarzyńskich pacyfikacji i wysiedleń przeprowadzonych przez hitlerowskie Niemcy 70 lat temu, wyrażając jednocześnie uznanie dla wysiłku i odwagi wszystkich, którzy nieśli pomoc i ratunek mieszkańcom Zamojszczyzny w tych tragicznych dniach.

Obecnie, gdy stosunki polsko- niemieckie znajdują się w stadium postępującego od wielu lat procesu porozumienia i pojednania, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  pragnie uczcić pamięć ponad 30 tysięcy dzieci Zamojszczyzny, które padły ofiarą hitlerowskich okupantów.

 Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  wyraża uznanie  dla zbrojnego czynu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy zbrojnie w Powstaniu Zamojskim przeciwstawili się niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego.