Uczeń na wsi

HrubieszówDołobyczów

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie informuje, iż w ramach programu pt. „Uczeń na wsi” możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków PFRON przysługującej dzieciom uczącym się i posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

***

Więcej informacji w biurze GOPS w Dołhobyczowie lub pod numerem telefonu: 0-84 6532137.

***

info
UG Dołhobyczów

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009