Uczniowie z naszego powiatu – laureatami

Z radością informujemy, że uczniowie z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach, w składzie: Eleonora Ploeger, Krzysztof Bałabuch i Kacper Luchowski – zajęli I miejsce (w kategorii gimnazjum) w konkursie regionalnym „Chopin znany i nieznany”.

Reklamy

Do konkursu przygotowani zostali przez panią Martę Mielniczek.
Finał konkursu odbył się w dniu 16 listopada 2010 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.

Konkurs ogłoszony został w związku z obchodami Roku Chopinowskiego. Jego celem było popularyzowanie wiedzy na temat Fryderyka Chopina i jego twórczości, a także wprowadzenie młodzieży w świat kultury i sztuki.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu wraz z Filiami. Przeznaczony był on dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z czterech powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Konkurs objęty został honorowym patronatem: Pana Marcina Zamoyskiego, Prezydenta Miasta Zamość, Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Patronat medialny nad konkursem objęły: Katolickie Radio Zamość i Telewizja Kablowa Zamość.

Etap I konkursu (powiatowy) odbył się w dniu 27 października 2010 r, w Filii w Hrubieszowie. Wzięło w nim udział 27 uczniów z 5 gimnazjów z terenu powiatu hrubieszowskiego. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się drużyna z Werbkowic.

W II etapie konkursu (finałowym), w Zamościu, uczestniczyło 18 uczniów gimnazjów i 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 3 powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego. Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach tematycznie związanych z twórczością Chopina, sprawdzających znajomość jego utworów oraz ważnych wydarzeń z życia kompozytora.

Komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, p. Alicja Saturska – muzyk Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, wieloletni nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego, p. Beata Syczuk – zastępca dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego oraz pan Bogdan Mardofel – regionalista, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, szczególnie wysoko oceniła poziom odpowiedzi prezentowanych przez drużyny gimnazjalne.

Cieszymy się, że uczniowie z Gimnazjum w Werbkowicach zajęli zaszczytne I miejsce. Zwyciężyli przeważającą liczbą punktów.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz ich opiekunce !

***

Kierownik i Pracownicy
Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie