Udogodnienie dla klientów PGE Obrót S.A. Przypomną o zapłaceniu rachunku

Jeśli klient zapomni zapłacić rachunek za prąd, otrzyma od PGE Obrót S.A. sms-a z taką informacją. To nowy i wygodny dla odbiorców energii elektrycznej teleinformatyczny kanał komunikacji, który wdraża Spółka.

Reklamy

Pierwsze, pilotażowe działania w tym zakresie Spółka podjęła kilka miesięcy temu.

– Spotkało się to z akceptacją i  uznaniem naszych klientów, którzy chwalą sobie taki sposób komunikacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podjęliśmy zatem decyzję o uruchomieniu cyklicznych kampanii przypominających o niezapłaconej fakturze – mówi Alicja Rutkowska, wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A.

Reklamy

Sms jest wysyłany, jeżeli termin uregulowania zaległej faktury przekroczył 7 dni. Klient PGE Obrót S.A. nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Ważnym elementem tego sposobu komunikacji jest jednak aktualizowanie przed odbiorców energii elektrycznej swojego nowego numeru telefonu. Można tego dokonać w Biurach Obsługi Klienta, bezpośrednio u pracowników bezpośredniej obsługi klienta oraz łącząc się z Contact Center (801 700 909 lub 42 275 30 09).

– Podanie nowego numeru telefonu  do naszej bazy danych leży w interesie klienta. Dzięki temu,  nie tylko przypomnimy mu o tym, że zapomniał  zapłacić rachunek, ale też będziemy mogli przekazać mu inne ważne dla niego informacje. Czyli – na przykład –  wyjaśniać sprawy płatności lub informować o zmianie rachunku bankowego – mówi Marlena Skrzydłowska, dyrektor Departamentu Obsługi Klientów PGE Obrót S.A.

 

NA zdjęciu: Alicja Rutkowska