Ujawnione papierosy w miejscowości Husynne

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ob. RP oraz przemycone przez niego znaczne ilości papierosów.

Reklamy

W dniu 22 czerwca 2012 roku w miejscowości Husynne, pow. hrubieszowski, na posesji należącej do 29-letniego obywatela Polski, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej  w Hrubieszowie dokonali ujawnienia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy w ilości 360 000 sztuk o wartości 180 126 zł. Papierosy te zostały przemycone wcześniej przez rzekę graniczną Bug.

W pobliżu znajdował się samochód marki Volkswagen Passat posiadający podrobione tablice rejestracyjne. Wnętrze pojazdu mogło świadczyć o celowym przystosowaniu pojazdu do przewozu wyrobów akcyzowych, bowiem pojazd pozbawiony był siedzeń pasażerów. 

W toku podjętych czynności zatrzymano 29-letniego obywatela Polski, któremu przedstawiono zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Po stronie ukraińskiej, na brzegu rzeki granicznej Bug, funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy ujawnili ponton oraz papierosy, dokonali także zatrzymania obywatela Ukrainy. W powyższej sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich sprawców powyższego procederu. 

 

Info i foto: NOSG