UMCS: Jubileusz prof. Andrzeja Kokowskiego

11 maja odbędzie się uroczystość 65-lecia urodzin oraz 40-lecia pracy zawodowej prof. Andrzeja Kokowskiego, jednego z najbardziej znanych w Polsce i Europie archeologów, a przy tym postaci nierozerwalnie kojarzącej się z Lubelszczyzną.

Reklamy

 

11 maja br. o godz. 12.00 w Centrum ECOTECH-COMPLEX (ul. Głęboka 39, wejście od strony ul. Lesława Pagi) będziemy obchodzić 65-lecie urodzin oraz 40-lecie pracy zawodowej prof. Andrzeja Kokowskiego, jednego z najbardziej znanych w Polsce i Europie archeologów, a przy tym postaci nierozerwalnie kojarzącej się z Lublinem i Lubelszczyzną.

Jego badania nad Gotami – ludem zamieszkującym w pierwszych wiekach naszej ery obszar od Skandynawii po Morze Czarne, uczyniły Lubelszczyznę miejscem znanym i ważnym na mapie naukowej nie tyko Polski, ale i Europy.

Profesor Andrzej Kokowski jest także znakomitym popularyzatorem nauki i organizatorem wielu tłumnie odwiedzanych i cieszących się olbrzymimi zainteresowaniem wystaw w Polsce i za granicą. Można tu wspomnieć chociażby pokazywane w większości europejskich stolic „Skarby Gotów”, „Wandalowie”, czy też „Skarby Troi”, gdzie w małym mieście Hrubieszowie (jedyny raz poza Berlinem!), pokazano skarby odkopane przez H. Schliemanna w mitycznej Troi.

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski to wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, związany z Lubelszczyzną od 1977 r. Zainteresowania naukowe skupił wokół problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów; znany jest przede wszystkim z badań nad ludem Gotów (wykopaliska m.in. w Masłomęczu i Gródku nad Bugiem). Organizował lub współorganizował międzynarodowe wystawy archeologiczne, m.in. „Schätze der Ostgoten”, „Die Vandalen – die Könige – die Eliten – die Krieger – die Handwerker” w Bevern w Dolnej Saksonii w Niemczech czy też „Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i „Troja – sen Henryka Schliemanna” w Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Za swoją pracę naukową i popularyzację nauki otrzymał cały szereg nagród i odznaczeń, w tym: tytuł honorowy „Ambasadora Województwa Lubelskiego” (2000); „Złotą Łopatę” za badania nad Gotami (2000); nagrodę im. Ryszarda Wołągiewicza Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2003); „Laur Konserwatorski” od Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego (2004); nagrodę „Popularyzator Nauki 2008”; tytuł „Odkrycie Roku National Geographic 2011”; Medal 700-lecia Miasta Lublin (2017). W 2014 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w dniu 20 stycznia 2016 r. został Członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 r. został również Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa, z którego pochodzi.

Na uroczystości jubileuszu Profesora obecni będą między innymi przedstawiciele władz UMCS, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, przedstawiciele władz Miasta i Gminy Hrubieszów oraz liczne grono przyjaciół i uczniów Profesora reprezentujących różne ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy. Uroczystość połączymy z wręczeniem prof. Kokowskiemu księgi jubileuszowej, do której zebrano prawie 80 naukowych tekstów autorstwa największych sław polskiej i europejskiej archeologii. Publikacja tego wydawnictwa, o międzynarodowym zasięgu, obejmującego dwa tomy po około 600 stron każdy, z całą pewnością będzie jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń naukowych roku. 

 

(źródło: UMCS)