29 września 2023

UMCS: Marcin Maron laureatem nagrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Marcin Maron z Katedry Sztuki Mediów Cyfrowych UMCS otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce (filmoznawstwo).

Reklamy

Nagrodą wyróżniono monografię „Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947 – 1990” (wyd. UMCS Lublin 2019). W lipcu 2020 roku publikacja ta została również nominowana do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Książka „Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947–1990” jest próbą namysłu nad sposobem pojawiania się idei i wyobrażeń romantycznych w polskich filmach fabularnych z lat 1947 – 1990. Romantyzm jest w niej rozumiany jako fenomen historyczny, a zarazem nurt idei i wyobrażeń trwale kształtujących postawy duchowe i artystyczne. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania: w jaki sposób reżyserzy filmowi aktualizowali romantyczne idee, dzieła i wizerunki historii oraz jak tradycja romantyczna była postrzegana i modyfikowana w kulturze okresu PRL. W głównej części książki przedstawiono analizy i interpretacje wybranych filmów: A. Wajdy, A. Żuławskiego, W. Hasa, S. Różewicza, T. Konwickiego, G. Holoubka i P. Szulkina.

Reklamy

Dr hab. Marcin Maron pracuje w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Z wykształcenia jest operatorem filmowym, fotografikiem (absolwentem Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi), a także filmoznawcą (habilitację uzyskał w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie). Zajmuje się fotografią i historią filmu polskiego. Jest autorem wielu publikacji, m.in. monografii dotyczącej twórczości filmowej – „Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa” (wyd. Kraków 2010, nominacja do nagrody im. B. Michałka).

­

Reklamy

fot. UMCS