Umorzenie niezapłaconych składek ZUS – prace nad nową ustawą abolicyjną

W dniu 11 kwietnia 2019 roku z inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowana została propozycja projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek ZUS przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą. Projekt nowej regulacji przygotowany został przez Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i skierowany do Ministerstwa ds. rodziny oraz Ministerstwa ds. przedsiębiorczości.

Reklamy

 

Przypomnieć wypada, iż pierwsza ustawa z dnia 09 listopada 2012 roku pozwalała na umorzenie niezapłaconych składek ZUS za lata 1999-2009. W ocenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, nieprecyzyjna konstrukcja przepisów uprzedniej ustawy oraz niejednolita ich interpretacja nie pozwalały skorzystać z tego dobrodziejstwa wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.

Nowe, proponowane przepisy zakładają możliwość umorzenia zaległości w składkach ZUS powstałych w latach 1999-2018. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć do ZUS wniosek o umorzenie powstałych zaległości w składakach na: ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia oraz koszty egzekucji, ale dotyczące wyłącznie przedsiębiorcy. Według założeń projektu abolicją mają nie być objęte, podobnie jak poprzednio, zaległości w składkach na pracowników osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Reklamy

Projekt ustawy nie jest jeszcze procedowany przez Parlament i być może nie będzie. Jednakże już teraz propozycja regulacji ma wielu zwolenników podkreślających przede wszystkim naprawę błędów poprzedniej ustawy. Jest również wiele głosów krytycznych, wskazujących na to, iż jest to premiowanie tych osób, które łamią prawo i może zachęcać do dalszego podejmowania podobnych działań z nadzieją na to, iż za kilka lat zostanie wydany kolejny akt „łaski” dla dłużników ZUS.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie