Umowa w sprawie realizacji Strategii Rozwoju

HrubieszówLublin

Reklamy

W dniu 27 maja 2009 r. o Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania podpisało umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009 – 2015.

Kwota dofinansowania to 7 570 940,00 zł. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Tomasza Zająca – Prezesa Zarządu i Jadwigę Rędzia – Skarbnika.

Więcej o strategii tutaj >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009