Unijna współpraca polsko-ukraińska

Gmina Mircze zamierza ściślej współpracować z rejonem Iwanicze na Ukrainie. Pieniądze na ten cel obydwa samorządy chcą pozyskać z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Wniosek o dofinansowanie właśnie został przyjęty i teraz będzie oceniany. Decyzje o ewentualnym przyznaniu środków powinny zapaść w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Reklamy

– Jeżeli otrzymamy unijne wsparcie chcemy m.in.: rozbudować ośrodek kultury o dużą salę konferencyjną i ją wyposażyć, kompleksowo zagospodarować teren wokół GOK-u, a także wydać dwujęzyczne materiały promocyjno-informacyjne oraz utworzyć, także dwujęzyczny, serwis internetowy o tematyce kulturalnej – wyjaśnia kierownik Referatu Promocji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mircze Jolanta Stolarczyk. Podobne plany ma strona ukraińska.

Wszystkie pomysły w ramach projektu pod nazwą „Transgraniczna współpraca kulturalna Gminy Mircze i Rejonu Iwanicze w oparciu o Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów – Krecziv poprzez prężnie działające ośrodki kultury” mają być realizowane w 2013 roku.

Gmina Mircze jest też partnerem projektów, dotyczących modernizacji dróg: Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa i Adelina – Mircze – Kryłów. Wnioski o dofinansowanie tych inwestycji, również z programu Polska – Białoruś – Ukraina, złożył powiat hrubieszowski.

– Liczymy na to, że otrzymamy dofinansowanie, ponieważ nasze wnioski zostały dobrze przygotowane, a realizacja tych pomysłów na pewno przyniesie korzyści obydwu stronom – przekonuje wójt Gminy Mircze Lech Szopiński. Oprócz już wymienionych inicjatyw, obydwa samorządy chcą współpracować w zakresie wymiany sportowców, młodzieży i grup kulturalnych, a także radnych i sołtysów oraz straży pożarnych.

***

Źródło: www.ias24.eu