Unijne pieniądze dla powiatu

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

W dniu 21 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Powiatu Hrubieszowskiego podpisali umowę na realizację projektu pt.: „Kontynuacja przebudowy drogi przygranicznej Nr 3432 L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa”.

Przedstawiciele Powiatu Hrubieszowskiego w osobach Starosty Hrubieszowskiego – Józefa Kuropatwy, Wicestarosty – Leszka Czerwonki oraz Skarbnika Powiatu – Jana Korneluka w obecności przedstawicieli Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj Lubelskiego, Panów Bogdana Kawałko – Dyrektora Departamentu oraz Marcelego Niezgody Z-cy Dyrektora w dniu 21 kwietnia 2009 r. podpisali umowę na realizację projektu pt.: „Kontynuacja przebudowy drogi przygranicznej Nr 3432 L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa”.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego; Priorytet V. Transport; Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, Typ projektów: Drogi Powiatowe.

Jest to pierwsza taka podpisana umowa (dotycząca drogi powiatowej) w województwie lubelskim.

Przebudowa poszczególnych odcinków drogi powiatowej ma na celu podniesienie wytrzymałości nawierzchni jezdni wobec wzrostu natężenia ruchu kołowego, jak również poprawienie odczuwalnego przez użytkowników drogi bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Realizacja projektu korzystnie wpłynie na ekonomikę, komfort i bezpieczeństwo użytkowania drogi. Przebudowa drogi wydatnie wpłynie także na komfort życia mieszkańców poszczególnych gmin oraz na komfort prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców. Uzyskają oni bowiem możliwość sprawnego dojechania do własnych domów, gospodarstw, czy zakładów przemysłowych/usługowych.

Nie bez znaczenia jest też fakt poprawy dostepności wyjątkowo atrakcyjnych turystycznie terenów wzdłuż rzeki Bug (Królewski Kąt, Grody Czerwieńskie, Zamek na wyspie, Obszary Ochrony Siedlisk oraz Ostoje Ptasie Natura 2000, korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym w ramach europejskiej sieci ECONET, Nadbużański i Dołhobyczowski – Obszary Chronionego Krajobrazu).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa następujących odcinków drogi powiatowej klasy G nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa:

1. od km 0+745 do km 2+047 (1 302 m) i od km 2+225 do km 2+647 (422 m) – ulica Nowa w Hrubieszowie; od km 2+647 do km 3+767 (1 120 m) – w miejscowości Gródek. Bedzie to zatem odcinek rozpoczynający się w od miejsca w którym poprzednio zakończono przebudowę ul. Nowej aż do miejscowości Czumów.

2. od km 13+950 do km 14+956 (1 006 m) – w miejscowości Kosmów i od km 14+956 do km 17+456 (2 500 m) – w miejscowości Kryłów. Co daje łącznie ponad 3,5 km od Kosmowa do cmentarza w Kryłowie.

3. od km 19+411 do km 20+411 (1 000 m) – w miejscowości Prehoryłe;

4. od km 32+600 do km 33 +800 (1 200 m) – w miejscowości Siekierzyńce (na południe od Dołhobyczowa).

Plac budowy przekazany został wykonawcy w dniu 23 kwietnia 2009 r. Fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 4 maja 2009 r.

Łączna długość przebudowanej drogi powiatowej wyniesie 8 550 m.

Na pozostałe odcinki tej drogi (26 km) powiat posiada pełną dokumentację techniczną (dofinansowaną przez UE). Wspomnieć należy, iż z uwagi na wsyokie walory przyrodnicze, turystyczne i krajobrazowe zaplanowana została na całej długości budowa ścieżki rowerowej. Kolejne wnioski o dotacje na sfinansowanie budowy składane będą w miarę pojawiania się dostępnych dla powiatu środków unijnych.

info
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009