UPZ otrzymała środki na inwestycję

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł od Ministra Edukacji i Nauki na rozbudowę bazy dydaktycznej.

Reklamy

Inwestycja dotyczy budynku UPZ przy ul. Hrubieszowskiej 24, który obecnie jest przebudowywany na potrzeby nowopowstającego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Oprócz nadbudowy piętra na potrzeby kształcenia studentów pielęgniarstwa, cały budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb lokalowych dla kierunku pielęgniarstwo (studia  I i II stopnia) prowadzonego w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Uczelni Państwowej w Zamościu. UPZ rozpoczęła w 2016 roku prace inwestycyjne, w wyniku których powstało 6 pracowni specjalistycznych niezbędnych do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. Następnie, w związku z uruchomieniem studiów magisterskich, w 2020 roku podjęto prace rozbudowy budynku.

Nadbudowa piętra przeznaczona jest na umieszczenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. – mówi kanclerz UPZ Jerzy Korniluk – Na parterze, w części rozbudowanej budynku, wyodrębniono strefę biurową wraz z serwerownią oraz przestrzeń dla studentów: hol i sala ćwiczeniowa do zajęć z modelem karetki szkoleniowej. W części już istniejącej pozostaną pracownie: badań fizykalnych, pediatryczna, higieny osobistej i ratunkowa. Piętro zostało podzielone na strefy zgodnie ze specyfiką zajęć: sale symulacji wysokiej wierności, sale symulacji niskiej wierności, sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i technicznych.

Zakończenie inwestycji i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej planowane jest w II kwartale 2021 r.

­

info i fot. UPZ