Uroczysta sesja w Werbkowicach

W sobotę 9 lipca 2011 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach odbędzie się w IX uroczysta Sesja Rady Gminy Werbkowice w sprawie nadania herbu, flagi i pieczęci gminie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

Godz. 10.00 uroczysta msza święta w intencji nadania herbu, flagi, pieczęci Gminy Werbkowice

Godz. 11.00. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad

1. Powitanie zaproszonych gości

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Powołanie komisji uchwał i wniosków

4. Podjęcie uchwały
Uchwała Nr IX/ 65/2011 Rady Gminy Werbkowice z dnia 9 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Werbkowice oraz zasad ich stosowania

5. Zakończenie obrad

Nadanie herbu, flagi, i pieczęci Gminy Werbkowice jest jednym z wydarzeń wpisujących się w „Dni Werbkowic – Piknik Gocki i Dzień Cukrownika” 9 i 10 lipca 2011 r.

***

Info:
UG Werbkowice