Uroczyste obchody 76. rocznicy bitwy pod Wytycznem

W dniu 29 września br., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Reklamy

 

Podczas tej bitwy, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem radzieckim. 

Uroczystości w Wytycznie, tradycyjnie już rozpoczęła Msza Święta przy Kopcu Chwały. Na miejscu, po odegraniu Hymnu Państwowego zebranych gości przywitał gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W obchodach 76. rocznicy bitwy pod Wytycznem wziął również udział dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Wojciech Wołoch – Dyrektor Biura Informatyki i Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Na uroczystości obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, służb granicznych Ukrainy i Białorusi, kombatanci a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Podczas uroczystości, zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Janusz Gąsiorowski został wyróżniony: Dyplomem Uznania przez Wojciecha Wilka – Wojewodę Lubelskiego. Natomiast Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  otrzymał ppłk SG Zbigniew Golan. Odznaczeniem Pamiątkowym za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżniona została ppłk SG Marta Pogoda – Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań.

Po odczytaniu Apelu Poległych, złożono wieńce na grobach poległych żołnierzy. Tegoroczne uroczystości w Wytycznie uświetniła Kompania Honorowa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, a także Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna z chwilą swojego powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród tych formacji, zwłaszcza tu na wschodzie, miejsce szczególne zajmuje KORPUS OCHRONY POGRANICZA powołany w 1924 roku jako stała ochrona granicy wschodniej. W ciągu swojego istnienia KOP, zarówno codzienną służbą jak i postawą we wrześniu 1939 roku, dał dowody wielkiego oddania sprawom RP.źródło i fot. NOSG