19 kwietnia 2024

Uroczyste podsumowanie XII edycji konkursu historycznego – ZDJĘCIA

W Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. mjr. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, w gminie Adamów, odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

W dniu 11.06.2021 roku w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. mjr. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (gmina Adamów), odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, współorganizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronatów honorowych wydarzeniu udzielili: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja ks. bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.

Zasadniczymi celami organizowanego od 2010 r. konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Szczególnie do poszukiwania tzw. białych plam w historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Spotkanie podsumowujące tegoroczny konkurs składało z się części oficjalnej oraz uroczystego wręczenia nagród i podziękowań. Po wprowadzeniu sztandaru ŚZŻAK Okręg Zamość został odśpiewany hymn narodowy. Następnie w imieniu organizatorów uczestników powitał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej edycji, podziękował za pomoc w jego organizacji patronom honorowym, współorganizatorowi, dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom Związku w tym Weteranom AK, tj. wszystkim tym, którzy od lat wspierają ww. inicjatywę. Prezes Związku pogratulował także uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac oraz podkreślając wartość, jaką stanowiła ich chęć do podjęcia wysiłku, podziękował im za wykazywanie zainteresowania historią i działalnością żołnierzy AK. Ww. zachęcił również uczniów, aby kontynuowali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę historyczną, życząc dalszych sukcesów w nauce i rozwijania swoich pasji.

W trakcie spotkania Prezes przekazał zebranym zaproszenie do rozpoczynającej się tegorocznej edycji projektu ŚZŻAK O/Z pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ww. podkreślił, że realizowana na przełomie września/października ubiegłego roku pierwsza edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem. W projekcie uczestniczyło ponad 1200 uczniów i opiekunów ze szkół w regionie. ŚZŻAK O/Z chcąc kontynuować rozpoczęte wówczas działania podjął decyzję o realizacji kolejnej edycji. Nowością w projekcie będą lekcje historii online. Prezes pokrótce streścił planowane działania w ramach podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej umowy oraz zaprosił obecnych dyrektorów i nauczycieli do dalszej współpracy. Poinformował również o organizacji w poniedziałek 14.06.2021 r. wideokonferencji w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zamościu, podczas której został przedstawiony szczegółowy harmonogram powyższego projektu i miało miejsce zachęcenie do udziału w nim wszystkich szkół.

W tej części zostały wręczone, przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość, odznaczenia za szczególne zasługi na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość. W gronie wyróżnionych znaleźli się dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Zamościu współpracujący ze Związkiem przy realizacji patriotycznych inicjatyw.

„Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z rąk Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, Posła Sławomira Zawiślaka, w asyście Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z – por. Andrzeja Jaroszyńskiego oraz Weterana, członka ŚZŻAK O/Z – kpt. Józefa Łaby, otrzymały:

Pani Dominika Gil – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Ewa Bakun – Dyrektor ZSP nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Pani Anna Wołoszyn – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Małgorzata Kociuba – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Małgorzata Sikora – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowica w Czernięcinie

Pani Edyta Prokupiuk – Kierownik Kapeli Turobińskiej

Pani Dorota Kurzyńska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Pani Agnieszka Niańko – nauczyciel z I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Po dekoracji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu przez Przewodniczącego komisji konkursowej Pana Bogdana Leszczuka – nauczyciela/konsultanta z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu.

Do konkursu przystąpiło łącznie 17 uczestników reprezentujących 12 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 11 szkół podstawowych i 1 ponadpodstawowa, tj.: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Hubinku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Tarnoszynie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: przewodniczący Pan Bogdan Leszczuk – nauczyciel konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Pani Dorota Kurzyńska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Pan Waldemar Wolanin – nauczyciel z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu, Pan Jerzy Blicharz – członek ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Biłgoraju.

W wyniku obrad Komisja wyłoniła zwycięzców:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Jakub Krawczyk uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

II miejsce – Szymon Drozd uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu

II miejsce – Hanna Dworzycka uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

III miejsce – Barbara Pupiec uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

III miejsce – Kinga Rosińska uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Siemionko – uczennica Szkoły Podstawowej w Pasiekach, Aleksandra Wrona – uczennica Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku, Karol Maciocha, Agata Malicka, Karolina Jonak – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Mateusz Bardega, Kacper Kolbuch – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie, Gabriela Bednarczyk, Aleksandra Spasowicz – uczennice Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, Szymon Śliczniak – uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju, Michał Malec – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Julia Malec uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Laureaci poszczególnych miejsc otrzymali:

I miejsce – Aparat Instax Mini 9 + instax mini 4×10 + mini statyw;

II miejsce – Kamera sportowa;

III miejsce – Smartwatch;

Wyróżnienia – Pendrive

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński, członek ŚZŻAK O/Z Kombatant – kpt. Józef Łaba, Przewodniczący komisji Pan Bogdan Leszczuk oraz Pani Dorota Kurzyńska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu.

Nagrody rzeczowe dla laureatów i upominki ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcja szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz wydawnictwa książkowe ŚZŻAK O/Z.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Pani Małgorzata Drozd – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Odziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu

Pani Maria Dworzycka – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach

Pan Alojzy Rachański – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku

Pan Wiesław Nowakowski – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Monika Wawryszczuk Ben-Attiya – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie

Pani Urszula Janicka – nauczyciel/opiekun z Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

Pani Natalia Bondyra – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

Pan Romuald Nowak – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Pani Ewa Czajka – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju

Pani Anna Rojek – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Dyrektorzy:

Pani Alicja Dubel – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Odziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu

Pani Ewa Probola – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach

Pan Piotr Szumilak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pan Marek Korga – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku

Pani Dominika Gil – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Anna Giergasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie

Pani Aneta Tywoniuk-Małysz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

Pani Anna Kijko – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

Pani Marzena Zarek-Wrzyszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Pani Elżbieta Różańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju

Pan Janusz Kiecana – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

Pani Ewa Bakun – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Po wręczeniu nagród i podziękowań zebrani goście zwiedzili Muzeum, a następnie na zaproszenie organizatorów udali się na drobny poczęstunek.

Na zakończenie Prezes ŚZŻAK O/Z S. Zawiślak podziękował wszystkim gościom – uczestnikom podsumowania, także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK O/Zamość, zapraszając do udziału w przyszłorocznych zmaganiach konkursowych oraz kolejnych projektach patriotycznych.

W spotkaniu podsumowującym tegoroczną edycję konkursu uczestniczyli obok ww. osób także m.in. Łukasz Kłębek – Wójt Gminy Ulhówek, Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego wraz z harcerzami i zuchami, przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Edmund Sitek – Kustosz Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu, członkowie pocztu sztandarowego Związku, przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn.

Więcej zdjęć na stronie:

https://akzamosc.pl/galerie-zdjec-2021-r/nggallery/2021/uroczyste-podsumowanie-xii-edycji-konkursu-historycznego-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy-11-06-2021

(info i fot. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość)


Zobacz też:

Wizyta ministra w gminie Trzeszczany – ZDJĘCIA

Wizyta ministra w gminie Trzeszczany – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie