Uroczystości patriotyczno – religijne w 150 rocznicę Bitwy pod Mołożowem

Wójt Gminy Mircze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zapraszają na uroczystości patriotyczno – religijne w 150 rocznicę Bitwy pod Mołożowem, które odbędą się w dniu 19.05.2013 r.

Reklamy


Początek uroczystości o godz. 10.00 w Mołożowie.

 

Mołożów  

– to malownicza miejscowość położona w zachodniej części gminy Mircze, na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Od północy otoczona jest pasmem lasów mieszanych, w których jesienią aż roi się od grzybów. Nie brak tu rozległych pól uprawnych i pachnących sianem łąk,  które tworzą razem uroczy krajobraz.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1469 roku, kiedy występowali: Marcin z Mołożowa i Stanisław z Mołożowa, dziekan chełmski.

Ważną datą dla historii Mołożówa był maj 1863 roku. Rozegrała się tutaj wtedy jedna z bitew powstania styczniowego. Oddziały majora Jana Żalplachty-Zapałowicza, Czerwińskiego i Leszka Winiewskiego o łącznej liczbie ok. 900 powstańców, stoczyły w Mołożowie bitwę z żołnierzami rosyjskimi. W bitwie zginęło ponad 100 powstańców. Po odejściu powstańców Rosjanie bestialsko wymordowali wszystkich rannych,  lekarza Juwenala Niewiadomskiego, a także powstańców: Tadeusza Rozwadowskiego – studenta prawa Uniwersytetu Lwowskiego i stryja późniejszego gen. Tadeusza Rozwadowskiego; jednego z braci Walterów oraz Jana Bienieckiego. 25 października 1863 roku oddział powstańczy pod dowództwem majora Czyżewicza po zwycięskiej potyczce pod Jarczowem dotarł w pobliże Mołożowa, gdzie ponownie stoczył bój z Moskalami. Na terenie miejscowości Mołożów Kolonia znajduje się zbiorowa mogiła powstańców styczniowych pochowanych tu po tych bitwach przez Józefa Świeżawskiego. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej

http://www.molozow.site90.net/

 

Opracował – MAK