Uroczystości w Stefankowicach

Dzień 12 września 2010 roku na długo zapisze się w pamięci mieszkańców Stefankowic, odbyła się wtedy uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia 15 Pułku Piechoty „Wilków” połączona z obchodami 90-tej rocznicy bitwy pod Stefankowicami.

Reklamy

W przededniu uroczystości -11.09.2010 r. – na cmentarzu parafialnym w Moniatyczach na mogile zbiorowej żołnierzy poległych 05.09.1920 roku zostały złożone wieńce. W uroczystości brała udział delegacja środowiska 15 pp „Wilków”, Grupy Historycznej 15 pp „Wilków” i Związku Strzeleckiego z Puław obsługującego sztandar 15 pp, władze lokalne oraz społeczność Stefankowic. Głos zabrał pan Arkadiusz Zaleski, prawnuk majora Bolesława Zaleskiego, ówczesnego dowódcy pułku.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 nadaniem Szkole Podstawowej w Stefankowicach imienia 15 Pułku Piechoty „Wilków”. Kapitan inż. Roman Maniak – prezes środowiska 15pp „Wilków” wprowadził poczty sztandarowe przybyłe na tę uroczystość. Przedstawiono bogatą historię szkoły i uzasadnienie wyboru patrona. Sztandar szkole ufundowali: Wójt i Rada Gminy Hrubieszów, tablicę pamiątkową – Rada Powiatu Hrubieszów. Wbijanie gwoździ rozpoczął pan Arkadiusz Bratkowski w zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskiego. Zaproszeni goście wbili 38 gwoździ.

Przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na wiejskiej świetlicy odbył się Apel Pamięci, złożono wiązanki i wieńce. Oprawę zapewniła kompania honorowa żołnierzy Drugiego Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”. Uczestnicy uroczystości przeszli kolumną do parku podworskiego.

Na boisku sportowym została odprawiona msza polowa. Polonezem – uczniowie Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” rozpoczęli część artystyczną – montaż słowno – muzyczny „Echa przeszłości”. Również z wielkim aplauzem został przyjęty występ dzieci z punktu przedszkolnego działającego w ramach projektu „Przedszkole w Mojej szkole – Wilczęta” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Z wielkim zainteresowaniem obejrzano rekonstrukcję bitwy z 1920 roku w wykonaniu Szwadronu Jazdy RP Oddziału Terenowego w Zamościu w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Uroczystościom towarzyszyły dwie wystawy: 15 pp „Wilków – wczoraj i dziś” i obrazy Stanisława Bodesa.

Pieczony dzik, gulasz, grochówka, domowe wędliny i ciasta były pożądanym przerywnikiem w uroczystościach. Występy „Czerwonej Jarzębiny” z Moroczyna i „Zielonych” z placówki Straży Granicznej z Hrubieszowa zakończyły emocjonujący dzień.

Honorowy patronat nad uroczystościami objęli:
· Marszałek Województwa Lubelskiego
· Wojewoda Lubelski
· Środowisko 15 Pułku Piechoty „Wilków”
· Wojewódzki Komitet Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie
· Starosta Hrubieszowski.

Stowarzyszenie „Sosenka” ze Stefankowic oraz Szkoła Podstawowa w Stefankowicach serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tych uroczystości:
1. Starosta Hrubieszowski i Rada Powiatu.
2. Wójt i Rada Gminy Hrubieszów.
3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice”.
4. AGROMASZ.
5. Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie.
6. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”.
7. Zakład Energetyczny – Rejon Hrubieszów.
8. Kozar Tadeusz – Dziekanów.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach.
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Stefankowicach.
11. Emeryci, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Stefankowicach.
12. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni – SP w Stefankowicach.
13. Gospodarstwo Rolne Wójcik Longin i Zdzisława.
14. Leszek Mizerski.
15. Włodzimierz Mizerski.
16. Koło Łowieckie nr 13 „Dzik”.
17. Petro – Bud sp. z o.o. – Chełm.
18. B. M. Bańka.
19. DACHY – KALBARCZYK Firma Usługowo – Handlowa.
20. Andrzej Mróz „Vimax”.
21. Jerzy Skorupski.
22. P. P. H. i U „AGROL” Robert Szymański.
23. Krzysztof Drączkowski przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wist”
24. Zakład Handlowy „ROLZBYT” – Stanisław Gietka
25. PIEKARNIA Andrzej Koniec, Marek Koniec.
26. „MEGA – TRANS” Piotr Pokrywka.
27. MECHANIKA POJAZDOWA Teptiuków – Sławomir Jaskorski.
28. SKUT – POL Kutera Anna.
29. Sławomir Biber.
30. Marek Berlicki.
31. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce z/s w Maziarni.
32. DOMET Hurtownia Artykułów Przemysłowych w Hrubieszowie.
33. BAZYL Spółka Jawna Temporowicz Bartłomiej, Feliksiak Tomasz.
34. Sylwester Wosiek – Hurtownia Artykułów Przemysłowych, BHP i PPOŻ.
35. Andrzej Romański „Kameleon”.
36. Marcin Wojczuk – Masarnia Dziekanów.
37. Józef Zając.
38. Społeczność Kolonii i Wsi Stefankowice.
39. PGKiM – Hrubieszów.
40. Stanisław Kurantowicz – Masarnia Hrubieszów.
41. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu.
42. Rada Sołecka Kolonii Stefankowice.
43. Gospodarstwo szkółkarskie „Matcze”.