28 września 2023

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na stanowisko Sekretarza Województwa

Do 14 grudnia br. można składać dokumenty w konkursie na nowego Sekretarza Województwa.

Reklamy

 

Osoba ubiegająca się o tę funkcję musi posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach. Kandydat musi również znać przepisy prawa z zakresu funkcjonowania samorządu województwa, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych czy kodeksu postępowania administracyjnego.

Sekretarz województwa odpowiedzialny jest m.in.: za nadzór nad właściwą pracą urzędu. Sprawuję pieczę nad departamentami i oddziałami.

Reklamy

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Reklamy

www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&p1=szczegoly&p2=8438

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego