Uwaga niepełnosprawni!

Bezpłatne szkolenia

Reklamy

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza niepracujące osoby z woj. lubelskiego:
· niepełnosprawne (posiadające orzeczenie lekarskie)
· w wieku 15-25.

Oferujemy bezpłatne cykle warsztatów:
· zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych,
· organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych,
· organizacja i prowadzenie szkoleń.

Dla uczestników projektu przewidziane jest również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości zwrotu kosztów dojazdu, stypendium stażowego, materiałów szkoleniowych, poczęstunku: kawa, herbata, ciastka.

PŁATNE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH!!!

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach będą przyjmowane w:
Stowarzyszeniu Aktywnych Animatorów Kultury
ul. 3-go Maja 37
22-500 Hrubieszów
Tel. 84 696 48 80