Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 1 lutego 2013 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) według stanu na dzień 1 lutego danego roku terminie, tj.:

Reklamy

od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Reklamy

Zwrot podatku akcyzowego będzie następował w miesiącu kwietniu w przypadku pierwszego terminu oraz w październiku w przypadku drugiego terminu gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. wyniesie 81,70 zł (86 l/ha × 0,95 zł).

WNIOSEK DO POBRANIA